23rd Dec 2010

 1. Sign in
  1. [b]Ezaaa dee dyylaaan de haaaceee uuuh! neeh kyyeeen saabee de cuuandoo ees jiji miil aaañoooss siiin suubiiir fotoooss pff deeaaa jhajahja eez cke unaa kee ees reespoonsable yy chiiikaaa dee famiiliiaa psss poor eesooo :D saaluudoooss a naathyyy ootraaa nnveergaadaaa keee nyy c cooneekthaa taa een suuuu kaasyy guuardada paal matriimooniioo iiguuaal kee iiooo :D dyyeeee jhhjhahjahj nah a myy heermoozaa ezaaa lyyaaandraaa kee amoo sysysysysy laa boollo aah noo ea kyyeen eez :S de repemte se me VINO a la mentee dyyee naah a naathyyyy looveeemyyyy:D tee amyyy bebee preesyyooosaaa yy myyy aaamooorrsooothee preesyyoosooo hermoozooo chyykyytoooo papaaa dyeee myyy sspoosooooo aaloooonnn dee laaa reefoooooo:D sysysysysys ckee looo aamoooo aaal heermoozzyyy:D yy myy bby kee yaa es bn gorroosooo pero aasyy loo amoo aal jotiirriin kee POOORFYYYYN EESTAA DOORRMYYDOOOO graacyyaaas a dyoooosss :D sstheem sstheeemmm psss yaaa x's mee vooiii FEELYYYZZ NAAVYYDAAD sooo keee :D aa saludoos a mariooo de nogalees taambyyen(y) baaay[/b]

More from china_termy13

 1. 30china_termy13
 2. 28china_termy13
 3. 24china_termy13
 4. 16china_termy13
 5. 4china_termy13
 6. 2china_termy13
 7. 1china_termy13
 8. 26china_termy13
 9. 23china_termy13
 10. 16china_termy13
 11. 13china_termy13
 12. 8china_termy13
 13. 4china_termy13
 14. 29china_termy13
 15. 28china_termy13