Avatar yurem_fan214

yurem?

O0laa

pues akii una fo0to0 de YUREM!!! y asi ko0mo0 diice la peek visiten www.yurem.com su club oficial jeje :D

mm spero0 ke anden bn jiji perdo0n por0 no0 haberr subiido0 peek esk estaba un poko0 ukupadisha i pues no0 po0diia aho0ra see trataree d sibirr peek mas seguido0o

jeje asii ke perdo0n x3

bno0 ia saben ke akii pa to0dillo0 ;D

fiirmen shiido0o0p

kuidensee!!!

i...

po0r supuesto0o...

ARRIBA YUREM!!!

zeeee XD jeje

baii baii*

i ♥ yuremo0o!!!
MeLiiSa?... [SP]
On February 22 2008 3 ViewsAvatar tim_lanuevabanda

Tim_lanuevabanda On 25/02/2008

[b]olaaa
nuevooo floogg dee llaa nuevvvaa bandhhha tiimbiiriichhhhee
passsaaa yy siii qiierreeesss agreggaaammeee aa thuuuss effeeess
buenoooo mee voiii byyyeee[/B]


Avatar yyuureemm

Yyuureemm On 25/02/2008

teengoo un nuevoo concuurssoo enn mi floog
tiieness qee vootaar x tuu favooriitoo een
mii floog de todoos loss qee partiiciiparon een
BATLNB tendrass qee daar 5 votoos poosiitiivoos (+)
& 3 neegaatiivooss (-)
lee eel posst dee mii uultima fotoo
pliss
aii estaan loss concuursaantess & suu nuumeroo
buuenoo
tee esperoo a qee vootess
graciiass x tuu posstt
saluudoss
Baayy


Avatar laloolandiia

Laloolandiia On 25/02/2008

eii aki paSandO
perDOn por no paSAR
anTESS ia sabes por ke
jiji
buenO ke anDES geniiaL
GRacias por paSARRTEE

besOOSs
sigue paSAndO va??

buenO me VOii
chaouu( i l o v e l a l o b r i t o )


Avatar sph_m

Sph_m On 24/02/2008

Niceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee


Avatar delia0711

Delia0711 On 23/02/2008

hola amix!!!!!

gracias x la visita y estar pendiente del flog, yo por motivos ajenos a mi voluntad, no puedo firmar ni visitar (mi compu esta mal) asi q solo toy de paso rapidito para hacerte presente mi saludo.

Un besote inmenso y la distancia

sorry x c&p
es q toy en maquina prestada y me estan sacando ya!!!

pero eso no quiere decir q no seas importante para mi!!!
besos
te quelo amix

byeeeeeeeeee


Avatar sophia_te_amo

Sophia_te_amo On 23/02/2008

[B]PASANDO A DEHAR SALUDOSS
CUIIDATEE

EXELENTEE SABADOOOO.....


PASATE X EL FLOG...


AGREGA A EFESS
AGO LO MISMOO...

BYEEE
AQUI ANDARE SEGUIDOO....


http://www.fotolog.com/so0ophiiee★ APOYANDO A SOPHIIEE ★[/B]


Avatar yuremixoo

Yuremixoo On 22/02/2008

graziias pOor pasar

aqi andOo devOolviendOo el pOost
qe andes geniial


Avatar andreitamoxa

Andreitamoxa On 22/02/2008

Ola nenea*
pz sii me*
nkntha yurem*
lO amO es*
beiiO hehe*
liinda piicC*
Baee tc pOzth mee*

adiictha a yurem...?

*andleiithamOoxa*


Avatar yuremita_yurem

Yuremita_yurem On 22/02/2008

zhiimplementhe ermoozhoo!
loo amooo
loo adoroooo
es PERFECTO ezhee niñooo
es loo meeehoor
saludoooss!


Avatar gbylandia_lnb

Gbylandia_lnb On 22/02/2008

Qeeeondaahh
tnnkks porr abbEerthee
psaaDdoh aal flogg dee gaaby!!
kddt dmmaziiaddoh
syyeemprEh knntiiggoh
chhaao

DonndeamamOsalaanuevabbandaah


Avatar lalo_brito

Lalo_brito On 22/02/2008

eii qe ondaaa
me agradaa tuu fotolog
espero q andeees super
biiienn
aqii andamos para todoo
pasaa por nuestro floog
cuidatee
byee


Tag - Miley-cyrus
Loading ...