Avatar yahir_05

Una foto retocada con efecto de tiza, el rock para mi es lo maximo, no solo un gusto musical, sno tambien un estilo de vida!!

Rock 4 Ever!!!!
On January 13 2007 3 ViewsAvatar yahir_05

Yahir_05 On 30/01/2007

+++_____________________________ _+88________((RoCk aNd Roll 4EVeR.....!!!___+880______ KISS and Tell :( _________++88___________________ __________++88_____________________________ __+880_________________________++_ __+888________________________+88_ __++880______________________+88__ __++888_____+++88__________+++8__ __++8888__+++8880++88____+++88___ __+++8888+++8880++8888__++888____ ___++888++8888+++888888++888_____ ___++88++8888++8888888++888______ ___++++++888888888888888888______ ____++++++88888888888888888______ ____++++++++000888888888888______ _____+++++++000088888888888______ ______+++++++00088888888888______ _______+++++++088888888888_______ _______+++++++088888888888_______ ________+++++++8888888888________ ________+++++++0088888888________ ________++++++0088888888_________ ________+++++0008888888__________


Avatar yahir_05

Yahir_05 On 13/01/2007

Un dibujito de los rolling stones con letras del teclado.¿A ver que les parece?ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ¶¶¶$ŽŽŽŽŽŽoø¢1 ŽŽŽŽŽŽŽŽŽø¶oŽŽŽ¶7Ž7¶¶711o¶1 ŽŽŽŽŽŽŽŽ¶øŽŽŽŽŽo$¶$øŽŽ1ŽŽo¶ ŽŽŽŽŽŽŽ¶ø¢ø$$$øø¢oo¢øø$¶¶$¶$ ŽŽŽŽŽŽ¶øø¢ø$ø¢oo¢oøø$ø¢oooo¶ ŽŽŽŽŽø¢ø¶ø71o¶¶$¶¶$o1oø¶øooø¶ ŽŽŽŽ¶$oŽŽŽŽŽŽŽ11ŽŽŽŽŽŽŽŽ¶ø¢o$¶ ŽŽŽøo$¶¶7¶¶ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ1ŽŽ7ø¢¢¶¶1 ø¶¶$¶¶¶¶¶¶$¢ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶o71$$øoø¶¶ø ¶$o¶¶¶¶øo¢øo7$¶øøø¶ø¢¢øøøø¢o$¶¶¶$ Ž¶$7¶ø7øøŽøø¶¢177o¢¶¶Žoø¢¢øøø¶øŽ ŽŽøøoø¶1Žo$¶o¢øø¢ø¶7Ž1ø¢¢øø$¶Ž ŽŽŽ$¶¶ŽŽ$¶¶ooo¢¢ø¶ŽŽo¶øøø¢$¶ ŽŽ¶¶¶ŽŽ$$¶o¢¢¢¢ø¶ŽŽ¢¶¢øø¢ø¶Ž Ž¶¶¶ŽŽ$ø¶oo¢¢¢ø¶7Žo¶øø$¢ø¶1 ¢¶¶1Ž7¶•elfede•¶¶ŽŽ¶ø¢¶oø¶¶$¶ŽŽ¶ø$oooooø¶ŽŽø$o¶o¢¶¶ ¶ø¢ŽŽ¶¢¢¢øøøø¶7ŽŽ¶¢ø$¢¶¶ ¶ø¶1o$¢¢¢¢øø¶7ŽŽø$o¶$¶¶ ¶¶øøøø¢¢¢¢¢ø7ŽŽ1¶¶¶¶øŽ Ž¶¶ø¢¢¢¢¢¢øø¢1¢¶¶¢Ž ŽŽ¶¶¶øø¢¢¢¢ø$¶¶¶ ŽŽŽŽø¶¶¶¶¶¶¶¶¶


Tag - Fairy-tail
Loading ...