Avatar x_normaa_x

SÁÁMÚÚÉÉLLL!!


NE QUE PUS SUBIENDO UNA FOTO DEE SAMUEL HEHE
NOO TENIA NADA K SUBIIR........

MONIKAA KEE HOOSOO EL DOMIINGOO
KOON ESTEE PACOO I LOS WERKOOSS


AHII NOO QUE OOSOO

On October 13 2010 23 ViewsAvatar ezza_aby_zorras

Ezza_aby_zorras On 23/12/2010

nNnEEtTa
ccOoMmEelLoO


Avatar yezenya_girl

Yezenya_girl On 09/11/2010

.*._/\_*.* k Onda … !!
* . + . *. )_"( . * . + * . +. + . * . + . * *
* . _/\_ * + . .*.*.*.*
. * )_"(
+ . * . * . * kOmO siempre
+ . * . * . + _/\_. * . * .. + . * . * . *
* . * . + . * )"_( . * . + * . +. + . * . + . de rol
* . _/\_ * + . .*.*.*.* .
. * )_"(.. pOr lOz mejOrez flOgz
+ . * . * . + _/\_. * . * .. + . * . * . *
* . * . + . * )"_( . * . + * . +. + . * . + . + . wenO
* . _/\_ * + . .*.*.*.* .
. * )_"(me retirO
+ . * . * . *
+ . * . * . + _/\_. * . * .. + . * . * . te esperO
* . * . + . * )"_( . * . + * . +. + . * . + . + .
* . _/\_ * + . .*.*.*.* en mi flOg
. * )_"(
+ . * . * . * bbaaiii… !!!
+ . * . * . + _/\_. * . * .. + . * . * . * . * .
* . * . + . * ),"_( . * . + * . +. + saludos
* . _/\_ * + . .*.*.*.*
. * )_"(ke andes
+ . * . * . + _/\_. * . * .. + . * . * .kon madre
* . * . + . * )," ( . * . + * . +. + . * . + . * .
* . _/\_ * + . .*.*.*.* .kuidathe
. * )," (.******
,¡|i¹i|¡,
¹i|¡,¡|i¹ besos
.


Avatar rene_rqs113

Rene_rqs113 On 04/11/2010

SBS SE CUIDHA


Avatar x_beseatunovio_x

X_beseatunovio_x On 23/10/2010

мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥
мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥
мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥
мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥
мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥
мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥Ckuiidathee priimaa see te kiieree muchoo
jeje adioooss.........


Avatar x_beseatunovio_x

X_beseatunovio_x On 16/10/2010

CUIIDATHEE MENZAA ZABEES K ROOLLOO KOON
MIIGOO VDD BUENOO MEE VOOI SBS KK PEDOO
VDD I ABEER SI MAÑANA SE ASE IR A LA PLAZAA ;)
SIGAN LADRANDO PERRAS


Avatar yannileth_2701

Yannileth_2701 On 16/10/2010

hahaha hayy sii tu amiwiss samuell
qee ell dom see te pusiieron celososs mnsaa!
jjajajajaja stuvoo chiidoo! :p


Avatar rene_rqs113

Rene_rqs113 On 15/10/2010

QEE ONDAA AKI DE PAZO X SU FLOG

OK SE CUIDHA


Avatar x_normaa_x

X_normaa_x On 13/10/2010

¸.•´ AASiiEENDOO...FAAMAA..ii OcKAASiiOONANDOO...EENViiDiiA...
( `•.¸NAAMAAS..POOR...SEER..BOONiitHAA......★
`•.¸ ) ..LAA..NEENAA...cKOONSEENtHiiDAA..DEE..MAAMii..ii.PAAPiiI..
¸.•)´..LAA..NENAA..DEE...tHOODOOS...ii....JUUgEEtHiitHOO..DE..NAADiiEE..
(.•´ ♥´¨) ..LAA..cKEE...tHOODOOS...cKiiEEREEN..ii...POOcKOOS..tHiiEENEEN.★
( ..LAA...MAAMii...EENcKAANtHAADOORAA....
( `•.¸ ..LAA..VEERDAADEERAA...ii...AAUtHEENtHiicKAA...
`•.¸LAA...iiMiitHAADAA..PEEROO..NUNcKAA...EEN..ZU..PERRA..ViiDAA...
iiGUAALAADAA...
¸.•)´ ..ZOOii..LAA..MAAZ...CHiinGOONAA...ii..NOO...tHEENgOO..
SOOStHiitHUUtHAA...
( `•.¸...LOO...cKE...AAMii..MEE...SOOBRAA...AAtHii...tHEE...FAALtHAA.....
`•.¸ ) ...NO..EStHOOii..EEN..LAA...gLOORiiAA..
(•PERO..Sii..EEN..LAA..MEAMORiiAA..DEE..tHOODAAS..
LAAS..PEERRAAS..cKEE..ME..ODiiAAN.
♥´¨)..tHU...ENViiDiiAA...MEE...AASEE...FAAMAA..★
¸.•´..Nii..PUtHAA..Nii..HERMOOSAA...SiiMPLEEMEENtHEE
..MAARAAViiLLOOSAA...
( `•.¸ ...ii...tHUU..iiAA...SAABES..VAA..
`•.¸ )...Sii..LAAS.PEERRAAS..EEStHAAN..LAADRAANDOO...
¸.•)´ ...EES..POOR..cKEE..LAA PiiNcHEE NÓRMÁ..
(.•´..★ ♥...DEE..LAA..PANCHO..ii..SUUS..
MAMIIS..818..VAAN..PAAZAANDOO...
LADRAN..PORUQE..SE..ENCEELAN..


Tag - Emo
Loading ...