Avatar wayove

Wayove On 18/04/2011

ola luiz ui mil sin kotorrear deeee k estes bien =) cdt byez


Avatar luis_elpolaco7

Luis_elpolaco7 On 23/08/2010

__¶_____________¶¶¶_____________¶__________
___¶¶__________¶¶*¶¶___________¶¶___________
____¶¶¶¶______¶¶*¶*¶¶________¶¶¶¶_____________
______¶¶*¶¶___¶¶*¶¶¶*¶¶____¶¶*¶¶_____________
_______¶¶ EL POLACO D LA RFO ¶¶______________
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
_¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶¶¶__
¶¶¶__¶¶¶___¶¶_¶¶___¶¶¶____¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶_
¶¶¶__¶¶¶___¶¶_¶¶___¶¶¶____¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶_
¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶_
¶¶¶_______¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_
¶¶¶¶¶¶____¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶__¶¶¶______¶¶¶__
_¶¶¶¶¶¶___¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶__¶¶¶_____¶¶¶¶__
____¶¶¶¶__¶¶___¶¶__¶¶¶____¶¶¶__¶¶¶_____¶¶¶___
_____¶¶¶__¶¶___¶¶__¶¶¶____¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶¶___
¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶____¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶____
¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶_¶¶¶____¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶_____
¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_
__¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶_¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶_.

█████████████████████████████████████
★TIGRES ES TODO ★ LO DEMAS NO EXCISTE★
█████████████████████████████████████

★ █ L █ I █ B █ R █ E █ S █ Y █ L █ O █ K █ O █ S █★

█▀▀█ █▀▀▀█ .▄▀▀▀. █▀▀▀█ ▀▀▀▀█▀▀▀▀ █▀▀▀▀
█▄▄█ █♭ . . █..█....♬ █♭ . . █..........█..........█
█ ♪ . . █▀▀▀█. .▀▀▀▄ █▀▀▀█...♭.....█..........█▀▀▀
█ ♪ . . █♪ . . █...▄▄▄▀ █♪ . . █...♭.....█..........█▄▄▄▄


Avatar alineprincess14

Alineprincess14 On 12/06/2010

olaa akiiii de newww

saludiiitoss ai paasaass x akii tambieenn zipp DD:

bn te kuidazzz baee!♥


Tag - Cinema
Loading ...