Avatar sweet_jonasbrosj

: Dedicado aL King Of Pop Michael Jackso Icaantbeeliveeeyoudead!

HoLaaa.___.... Whaat'sUp GirL'z n' Booi's aam pz aqqii unaa fooothO qee mee eencanto dee Michaeel Jackson (hechaa Forrmee!) ;..,, pz toodoaaviia se me hacee imposiibLee quee el estee mueerto :( wooow sii qee tooodos(as) lo estamooz recordando muuuy biien, si eeL puudiieraa veer tooodo lo qee estaan haciieendO mee imaagiino qee see seentiiriaa supeer cn taaahnto kariiñO ; wwi esqe el fue, seguuiraa, & x siiempree seraa lo mejor, aww estaaba viiendo aiiieer eL Homeenaje (FuneeraL) & woow fuuee muy emootivo, todos(as) sus amigos(as) aiii & sus faamiliiarees, sus Hiijoz :'( woow Paaris me conmoviiOMuchooww :( Tuvee qeee cnteneer eeL iiaanthO peerO deezpuueez iaa nuu puuudee ; Mii sis iiegeO & dijO aaw viierOn el Homeenajee a michaeel & yo asi de qee sii aww estouuvo suuper trizthee & diicee si en el trabajo tooodas iorando xd ..
Nii Hablar, que descanse en paz, aunqee como lo traeen qe nii se sabee sii Yaa lo enteerraron Pobree!
awwwww icry!
Toodaaviiaa no puuedo creerLo !

Tee amaremos por siempre Michael Jackson siempre estaras en nosotros!!

Toodaaay:Fuuiiimz Angyee &meee aa eL ceetiiz xd bnn cuuriiiLLaaa aiixd dee qee iieegaamz i nz diiceen am ntraando a laa iizqiierda ztaan lz qee paazarn een eel muuraaL & deqee Dndee staa eL muuraaL xd MuraaL neegroo , eeraa giis :S xd tooddo maL & yaa nz juuimzz caamiinandO paaraa agaarraar eL 215 & irr a Laa preepaa ozeaa aLaaaa AlvaarO sii ajaaam & iiegamz a Laa preepa & nz eenctramz a Luucyyy wiiii & plaatiikmz muchooww qee nzz platiikoow aLgoo qee paaxo een suu casaaa tdO cn Gaanaaz & qee nz peezcaa el aaguuaa hahhaa staaabamOzz deebaajO deeL puuentee y angyyee hiizo uun viideO hajaha tdaa xiifLaadaa!,,&qeeozzo ntraaz moojadiiyaaz xd!& nuueeztroozz conveersee tooodoz mojaadoz :s, toothaL luucy se jueee & nz qeedamz comoo 30 min sperandO eeL maaLdiithO 215 seetaardo bazthanthee ¬¬ & yaa dzzpuuez nz juuiimOzz aL moooL sisisisii Bnnn eemooxionaanthe xd & nzz compraamz unn heeLaado & buuzcamz eel Cd de Meetro Staation & no staaba :( waa e'x & nzz viiniimz a my housee anngyee n mee & staabaamz reecordaando a Michaeel cn Remember the time aww amoo estaa zoong istheebeest? & CaanthaandO Miis Diiaaz dee Naach staa beeiiixiimaa sta zng !? waa yaa muuchO rooiooo mee vOee Pleeasee paaazaan qee Estoo vaa deediicaadO aa MichaaeL Jaacksson, Lo qee qiiieraaan Pooneer aqqii estaa eL looog

Bieee S'Yaa (:
@NOdevuelvo c&p|cuatroxcuatro-seeeeisxseeiis http://www.fotolog.com/ff.addu=sweet_jonasbrosj makee mee Haappy :)
[email protected] JustFriendship?
On July 08 2009 7 ViewsAvatar aleeeexis

Aleeeexis On 28/12/2009

qe onnda aqoo de pasoo
quidate mushoo
qee t la pases
bnn esttee fiin de añoo!


Avatar karlag826

Karlag826 On 30/07/2009

hola aqui de paso ^^

soy la de la conver ^^

ya estas en f/f

besos grandes bye..*


Avatar twilight_love__x

Twilight_love__x On 29/07/2009

olaaa
ñlindho flog espéro que te pases :]


Avatar sweet_jonasbrosj

Sweet_jonasbrosj On 09/07/2009

[BeestBoy] MichaaeL Jaacksn'F.O.R.E.V.E.R.


Tag - Cinema
Loading ...