Avatar sulii_gutierrez2

Sulii_gutierrez2 On 08/11/2009

oiee po0es qiien pinches eress
iiaa dii qee alcabo iia isistes puros
p2 al fiin es lo qe qeriias oqe
p2 pro0 esso ekiss
ia dimee qiin eres ii pkee
mee pusistes esoo iaa dii oqeii
oo no tienes lo0s sufiecintes pa decirloo emm
sorras_destacada

Favorite sorras_destacada

male - 07/07/1977 (40 years old)
2 Photos
....................., Midway Islands

Tag - Style
Loading ...