Avatar romema_91071

דנבר
הדינוזאור האחרון


(הסדרה הזאת יצאה לראשונה בשנת 1988, עדין לא הייתי ועדין לא חשבו עליי!!!)
סדרה שליטעעעעעעעעע
On May 07 2006 2 ViewsAvatar shani_nush

Shani_nush On 08/05/2006

hoooooooooooani raiti et zeeeeeeeeeeeeecooooool jjaja


Avatar _seven_days_

_seven_days_ On 07/05/2006

uff salio mal, y era demasiado tarde para anadir...


Avatar romema_91071

Romema_91071 On 07/05/2006

y la verdad q no me acuerdo nada d denver aparte de las 2 primeras pilas d la cancion! jajajy tenia una muneca d elllllll!!


Avatar romema_91071

Romema_91071 On 07/05/2006

ãðáø äãéðåæàåø äàçøåïäåà çáø åæä àåîø äîåïãðáø äãéðåæàåø äàçøåïáà àìéðå îòåìí ÷ãîåïîîòî÷é äâ'åðâì îòùøåú îéìéåï ùðéíôúàåí äåôéò ìå àöìðå åçåæø ìçééí ãðáø äãéðåæàåø ùäúòåøøäåà çáø åòåã äøáä éåúøãðáø äåà ìðå îúàøàú äçééí áòåìí àçø áëì àùø ðôðääîáèéí áå ððòöéíàê ìðå æä ìà îùðäàðçðå îøåöéí îàæ äôøä-äéñèåøéäòã ú÷åôú äøå÷ðøåìòåã ìà äéä ãáø ëæä ùáâììå ùååä äëìãðáø äãéðåæàåø äàçøåïäåà çáø åæä àåîø äîåïãðáø äãéðåæàåø äàçøåïáà àìéðå îòåìí ÷ãîåï


Avatar _seven_days_

_seven_days_ On 07/05/2006

yuuuuuuuuuuuuuuDENVERRRRRRRRRRRRRRRen eize shir ptija??ani evdok...


Avatar luchy_or

Luchy_or On 07/05/2006

i love denver! :D


Tag - Food
Loading ...