Avatar reverseex_0

ayer la vi..

ayer la vi por ahi tomando, queriendo morir llorando, quien le hizo eso a ella tan bella, que ahogaba sus sueños en esa botella...
On June 14 2010 16 ViewsAvatar beat_life

Beat_life On 27/08/2010

MUY BUEN FONDO


Avatar ztarr_818

Ztarr_818 On 27/07/2010

SOBREES ANDESZEE DEE AkEiiASZ Y HAAY
ttHEE PASAS POR EL MiiO
CUYiiDESEEE ACkYii ANDO PARA LOO
QkEE SEEAA VAA!!
[email protected]


Avatar manzaniithaa_08

Manzaniithaa_08 On 24/06/2010

hahahahahaha koiidathee CHIDIII; jaja skee asee thee digoo io de kariñoo uee :P thuu no sabiaas xD jajajajaja eeeiith iaa thee abiaa vistoo; jajjajja iaa see Qiien erees :D jajajaja sooqeeh vdaa haaha aam kdtt; mnsiioo; aQaa andoo y azee oqq?? qdtt; (: baae :P
·perliithaa'αℓ∂ααу;♥


Avatar lechugamty_83

Lechugamty_83 On 24/06/2010

Eii saluudOss quee anndes de loo
mejoorr iaa sabes que aqui para toodoo
Cuiidatee muuhcoooo
Paasaas amii flog :):)

2806: ) 3

P_de_C!!


Avatar paulina_zttar

Paulina_zttar On 24/06/2010

¡¡♥CkƏƏ OONdAA!!
SABƏƏƏS CkƏƏƏ
ROOOiiOOO CkOOONMiiGGOOOO.'
AACCkkii AAANNddAAMOOS
PAARAA
THOdiiTHOO;
ƏƏƏYYt ORALƏƏƏ CCkUiiDDAtƏƏ..'
AY RƏƏtAACHAS LA FiiRMiiLLAA
BBYƏƏ ♥!!L ƏƏ ii d Y ƏƏ S . S ƏƏ X S S O S ii tt h A A S . 2 1 3


Avatar qierobesarthe

Qierobesarthe On 24/06/2010

saaludos.


Avatar chuy_bboy

Chuy_bboy On 24/06/2010

kiondaWE
amos a bailar!!!
kae a morelear???


THE SEXBOYS IN THE CITY♥


Avatar qierobesarthe

Qierobesarthe On 24/06/2010

chikoo saaludos (:
buen dyaa.


Avatar tkm_bum

Tkm_bum On 23/06/2010

akii andoo ddee pasoo werkoo
koidathee ii asii ee bnoo mee
voii aii see pasaaa paa el miioo
bnoo mee voi adioss.!!


Avatar alezhita_love

Alezhita_love On 23/06/2010

oosh..!! me echee tdaa laa bibliaaa...


=S


Avatar alezhita_love

Alezhita_love On 23/06/2010

poor loo menoos subeee fotooo...
meensiithooo dee qee sabees loo mioo
i asiii.. aunkee salgaas cn tuus cosaas
i mee agaas ioraar..
sabees qee te kieerooo sexii bailariiin
i kee akii stooe siempree
praa loo kee ocupess i asiii
peerooo sii mee acees enohaar o nee
...
pff... iaa noo sabees nii kee decirmee tuu
nomaas paa qe me enoheeee..
siempree me ievaas laa contrariaa ¬¬
pff... peroo poos nii pdooo
asii tee conosiii i asii me caistee bn
oosh..!! mee acuerdoo cuandoo ibaan a mi kzaa
i ke tu nomaas me deciaas emoo i esaas cosaas
i mee aciaan enoohaar entree loos 3
bn pasadooos... osh.!! pero aunkk mee icieraan enohaar
auun asii io loos keriaa i loos sigoo keriendoo un chingoo
sisisisisisi
aveer sii vienen a visitarmee asta acaa

tee kieroo mnziitho
aki siempre pra thii
cuidatee
besoosbiebie


Avatar maryanyta_hdz

Maryanyta_hdz On 23/06/2010

szo0presz akii andamo0sz bn te espero0 po0r el miio0 adiio0sz =P


Avatar tkm_bum

Tkm_bum On 22/06/2010

eiitt werkoo aqii andoo haha
qoidathee i asii e bno me largoo
aii se pasa paa el miioo loko.!!!


Avatar dulce_toxick

Dulce_toxick On 19/06/2010

aam

ya te mande el croquiz por correo


Avatar dulce_toxick

Dulce_toxick On 19/06/2010

mira primero te vas hasta la ultima parada del trasmetro
depues enfrente de sendero hay unos lokales se llaman plaza ukali
pazas una kuadra
y alado de esa kuadra eszta la termoelectricay esta una kuadra
ke se llama matamoros es por esa y el salon esta atras de la termoelectrica
es un salon amarillo yamado la cupula

el guardia del salon va a tener sus nombres en lista ok

y la kince es alas 7:30

ok espero ke vayas

bye


Show all comments


1 Favorites Groups »

  • emo_eyess

    Emo_eyess

    solo suban foto de ojos emo porfaa^^
Tag - Cinema
Loading ...