Avatar packkooo___eecka

*/*/PaCkOo*/*/

*/*/SOBRESSSSSS*/*/


*/*/PacKoO*/*/

*/*/3 MiNuToS*/*/
On June 27 2011 7 ViewsAvatar packkooo___eecka

Packkooo___eecka On 28/06/2011

20/01/10 aaaiii keee boonis booniss :$ iasii
ddk'' yooo aamoo muuchoo aaa mii bbyy iasii ;) kee
ztthaaa bieeen lokiilloo & ke lo amo & lo aamoo (LL~
vaakeeshiii bobo :$ sieempre koonthuu peneko
xD~ jojo... PaaaCko'Vaaleryaah ~ SJ' lee rayaan bieen
booniss iasii okok

VALEEEERÝÝAAh'D'PEERAALES;~' Foto subida a las 17:24


*/*/KIERO SER KOMO ANTES Y KIERO ESTAR KON ELLA*/*/


Avatar luisz_dskobedo0

Luisz_dskobedo0 On 27/06/2011

kompadree packo0

Steee Luisz Sureños 14 Simbolo Starr Nuevo Esskobedo0
..Barrio0 De Loko0s Sexo Alcho0l y Drogass semso0m semso0m..
...................Puuuuuuuuraaaaa Malandressssss..........................


Avatar packkooo___eecka

Packkooo___eecka On 27/06/2011

*/*/PACKO0O*/*/


Tag - Amor
Loading ...