Avatar mamadas_online

lLAKARA DE PAPA IEL PINCHE MANDILON JAJAJAJJAJAJAJJA

AKI ESTA PAREJITA DE PUÑETAS EL PINCHE JOTO MANDILON DE L PEPE ARTILLERO JAJAJA I LA KARA DE PAPA I KUERPO E LUCHADORA DE JEKA KE NOMAS
ANDA DE KULO PRONTO LA WEY DISKE ME TIRA ROLLO LA WEI I LA NETA YO NO ME KOJO VIEJAS AGADAS I LLENAS DE ESTRIAS GIUUU PINCHE VIEJA ZORRA PERO SI ANDAS DE KULO PRONTO EN DOSTRES LADOS MIENTRA EL OTRO PUÑETAS AI ANDA TODO JOTO EL WEI
JAJJAJAJAJJAJA BUENO SOBRES LE RAYAN CHIDO A ESTA PAREJA DE PENDEJOS JAJAJJAJAJJAJAjeekaa_s1udl dijo en 27/08/10 2:49
TTUU FONN MMMMM WENO TUU DiREECCiONN PA iRTEEE
AA KONOSER ABER Si TAAS TAN PPAAAPYY COMO DiSEES

Si TAS MAS WAPOO kEE PEPEPE LO DEJOO YY ANDO kN TiGO
Si OO kEEEEEEEEEEEE


JHAJHAJHA NO DONEEEESS ANDALEE MY AMOOR
JAJAJJAJAJJAJJJAJAJAJ PINCHE FEA PONTE A CAMBIAR LOS PAYALES DE TU MOKOSO KE A DE ADNAR TODO KAGADILLO EL QEI JAJJAJAJAJJAJA


On September 10 2010 5 ViewsAvatar byy_liiisss

Byy_liiisss On 07/10/2010

:O DEPASOOOB&♥!L y y s b e e t h ( ♥ )


Avatar el_pedro_sur13

El_pedro_sur13 On 07/10/2010

jajaj see maamaro0n kon eso0 jaja pero ta kurado0


Avatar edwin_demons_s1u

Edwin_demons_s1u On 06/10/2010DEEE PAASOO :)EE AGREGAME A EFES SI O KE :$ ME ABISAS :)


EEDDWWIINN DDEEMMOONNSS TTAAMMAAUULLIIPPAASS


[email protected] 83949903 PA EL KOTO (6):$ OKEYAvatar kilo_moderna

Kilo_moderna On 23/09/2010

AJAAA
ERES DAVO
WE
NO MAMES WE
YA WE
DERRATO KE TE EMPINEN PUTO JAJAJA TUS PROPIOS COMPAS


Avatar nena_cblancka

Nena_cblancka On 11/09/2010

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


DE CKUMVYA PYNCHEE JOTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


Avatar davo_ats1u

Davo_ats1u On 11/09/2010

TODABIA NOERES GOLDD PFF MA;ANA LO TENDRASS KOMPADREEEE YASABE KEROOLLO APOKO NA JAJAJAJAAJA
ERES DE LOS MIOOSSS POS AA


Avatar x_leeszliie_x

X_leeszliie_x On 10/09/2010


Qdteeh !
Sabess Lo Mííýooo&asssííý(: ♥*


Avatar mayra_villanitha

Mayra_villanitha On 10/09/2010

jhajha al chelee me das risaa pendejooo
inche vatho sin k aser mejor ben y kalathe
jha tas muy bueno thu o k wee
al chelee ufufu bathoss me sobrannnnn
inchevatho sin k aser lo k tienes k aser
pa k te firmen esthe inche flogg pedorroo

ha ni k me murieraa poor echa un palo
konthigooo as d tener la inche bien
chykitha i ni se ta a deparar
sobresss
jajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
hahahahahahahahahahahahahahhaahahah


zbzzz


Avatar samy_rebeldes

Samy_rebeldes On 10/09/2010

:o SE MAMARON :s TSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS


Avatar ibon_foxyloka

Ibon_foxyloka On 10/09/2010

OXIGENADA TU AWELA PUÑETAS


Avatar jeekaa_s1udl

Jeekaa_s1udl On 10/09/2010

POBRESiYAA PORQUEE JHAJHAJHAJHAHAHAHAHJA
AL ZHiLEE POBRESiTOO TUU ME DAAS RiiSA
ESTO DE AASER FLOG YA PASO DE MODEEESSHiiON
JHAHJAHA CHEE NiiÑOO PEENDEJOO O RUUkAAAAAA

PERO ES LA NETHAAA JHAHJA AL ZHiLEEE LAAAA
EENViiDiiA Y LA FAAMAA ME SOBRAAN HOOMSSS JHAHJA
UUUFFFF YY DE CHiiNGOOSS YAA SABEEEEEESSSSSS


Avatar guz_artiyeros

Guz_artiyeros On 10/09/2010

AAAAAORAA SI TE MAMASTEEEE :@:@:@::@:@
AL CHILE NO MAMMESSSS


Avatar kathia_homies119

Kathia_homies119 On 10/09/2010

Thuuuu kien chingadoos ereees salees kon thu mamadas we ya maduraaaa


Avatar jeekaa_s1udl

Jeekaa_s1udl On 10/09/2010

kEE WWAAPOOSS:$
JHAHJA iAA SABEES kOMO SiEEMPRE AHAHAHAHAHA

POOSS YAA kEE ME FiRMASTEE MUCHAS BEESES PAA kEE ViEERAA
kEE YAA NOS SUBiSTE AMii LOOVEE & AA MYY POOS WENOOO iiAA TEEE TOOi FiRMANDO PAA kE NO DiiGAAS kEE NOO Vi LAA PEECk JHAJHAJHA

AAYY SYY COMO TOi BiEN FEEA Y TENGO CUPERO DE LUCHAADOR NADiEN ME PELAA PFFFFFFFFF ME DA RiiSAAJHAJHAJHAJHAHAHAA

MiiRAAAA CHiiKiiTOO VEN Y CHEEkAAMEE PA kE VEEAASS kEEE
Ni UNAAA EESTRiAA TENGOO JHAJHAJHAHAJHA

AY SY SOOi BiEN PLUUSSS JHAJHAJHA YY BiEN ZORRRAAA
AA kUAANTOS MEE kOONOSEEES O kEE

AAY OOBBiOO DEEjAARE A PEPEE POR TYY JHAJHAJHAA POOSS
TAS BiEN WAPOO AHAHAHAHAHAHA

WENO iiAiiAA BYYEEE PORQUEE OOBiOO YO Si TENGO KOSAS KEE AASER kOMOO CAMBiAARLO LOS PAÑAALEES AAMii BBY JHAJHA

NO ME SOBRA EL TiEEMPO PAA AANDARTEE FiRMAANDOOO JHAJHA
kOOSA kEE NUNkAA AAGOO PORQUE Ni AA TU FLOG MEE METO MAS KEEE 1 VEEESSSS Y FUE LA VES kE TE FiRMEEE LA FiRMA EESAAA :P
kEE Ni TEE DAAS AA kOONOSER AAVER KE TAAL ESTAAS CORAZON:$
JHAJHAJHAJHAJAHJAHHA WENOO ORALEES BAAAAAYYY

YA TE DEEDiKEEE UNASS kUAAANTAS PALAABRAASS PAAPii
kEE VAYAA PARAA TYY SONN UUFFF DEMASiAADAASS JHAJHAHJA

PURAAA EENViiDiAA YY FAMAA YA TUU SABES JHAJHAJHAA PEROO
DE EESOO UUFF iiAAA MEE SOBRAA


Avatar davo_ats1u

Davo_ats1u On 10/09/2010

JAJAJ SIBA DESEGURO SE LO JUISTES A KOMPRAR TU ATU MAMA JAJJAJAJJAJAJAAJJA CHES PAR DE PIOJOSOSS JAJAJAJAJAA


Show all commentsTag - Graffiti
Loading ...