Avatar l0nuestr0esunic0

TEQIIEROO!


Buueenoo puues qe ya aciaa qe ya toocaaba
actuaalizaar stee floog q elo teenemos un poco
bastaantee avaandonaadoo!

Bueeno puues ya lo dice la fotoo qe extraañoo
aamii niiñoo qe noo me gustaa staar asii contiigo
qe eerees loo meejor qe me a pasadoo en la viida
qe sii noo stoy contiigo me muueroo
porqe eres tuu al qe qiiero porqe erees el niño
de mis sueeños porqe me traatas muui bieen
porqe mee quiierees porqee me cuuiidaas:$
porqe me abraazaas porqe me besas
Sqee son muxas coosas nen...
ii puues esoo qe me gustaariia staar como sieempre
contiigo peroo aver sii vienees al instii i lo ablamos...
porqe te estado picando i no...
stoncees ya ablareemos

Buueeno cariiñooo QE SEPAS QE TEQIEROO MUUXO

QE NUESTROO DIIA ES EL 15
I QE STO NOO TIEENE FINAAL:$
On June 03 2009 7 ViewsAvatar soloazloksientas

Soloazloksientas On 15/06/2009

DIOOOSS teeneeis que ACTUU ehh k acee faltaaa:)


Avatar noomeerayess

Noomeerayess On 11/06/2009

oooh :$
xdd
pues graaciaas x actuu:$

y ya aviaa vstoo la actuu y todoo..
peroo insiistees qeee comentee¬¬
puees alaa:D
teeamo(L)


Avatar soryandnoe

Soryandnoe On 06/06/2009

CMO K NADIEE COMENTAA:o


Avatar soloazloksientas

Soloazloksientas On 03/06/2009

Buenoo Buenoo
aquii staa laa noeee noo comentoo muxoo dee stoo xke no me qieroo meter asi k.. lo deeejoo akiii
un beesiiin(K)


Avatar soryandnoe

Soryandnoe On 03/06/2009

ME TIIEENES QE DAR TU CONTRA QE QERIA ACTU PEROO NOO PODIIA!


Avatar l0nuestr0esunic0

L0nuestr0esunic0 On 03/06/2009

NO ME LO E OCURRADO PEROO POR LO MENOS SE ENTIIEENDE DE LO QE ABLO...!

TEQIERO(L)


Tag - Chica
Loading ...