Avatar kandy_du1c3

ezZ nezeezZariio0 eezZtho0???

nee pz akii namz una nueva piik
nee pz dee qee el viernez en la prepa bien kura xqee dee qee el riinkee ii joan qee noz enziieerran een eel baño0 dee loz obrezZ a dulze ii aa mii ii dee qee nozothrazZ pareziiaamozZ lokazZ namazZ griithando ii dee qee a mii joan fue ii mee iieevo kazii arrazthrando a enzeerrermee aztha eel ultiimo baño ii de qee neembree huelen biieen gacho lozZ bañozZ ii iio kazii azfiicziandomee biieen pathaa peero neembree komokiieraa zthuvoo chiido ii de qee iiaa alultiimo zaliimoz a la korree ii korree biien kabreeadazZ xqee penzamozZ qee nozZ zthaban peerziiguiiendo0 ii dee qee thodozZ zee nozZ qeedaban viieendo azii komo dee qee QEE PEEDO KON ZTHAZ ii peero nembree komokiieera zthuvo chiidooo

deeqee un rebanee maxiinnnee pz pa thodoz loz del zalon ne pz dee qee qon eeloz mee laa pazo dee lo meejor ztha kon thodo aii unchorro dee zalkudoz pa thodoz miiz amiigozZ;
dulxe, fani, ale, joan, rinke, bibi, zaira, karina, karo, nezthor, zuilma, alexia, janeth(chapithaz), lilia, yazmiin, lulizZ, daniel, i aii paa thodozZ lozZ qee mee falthan

zaludozZ en qral.


lo0zZ amo0o0oBexozZ ii AbraxozZ
On March 21 2010 7 ViewsAvatar x___celii

X___celii On 09/04/2010

Saludooos loka!


Avatar 2d_murdoc

2d_murdoc On 06/04/2010

ola qui de
paso
q ande de
lo mejor
se cuida
ai se pasa
pa el mio


Avatar iqqkyy

Iqqkyy On 03/04/2010

Cuidate :)


Avatar thuupezhozhabnyz

Thuupezhozhabnyz On 29/03/2010

thee piid0 uun
meegaaa favorzotheee

Dalee a efeezz pliiz

thuu iiaa zthaazz en lozz
mioozzz

zii noo mee krezz ezhhaalee
unn viisthaazoo :P


Avatar prinseza_amor

Prinseza_amor On 28/03/2010

ackiiy ando0 ya zabe ke roiio knmigo:P
koidathe muxotothe (L) zobrez


Avatar carlozz_wy

Carlozz_wy On 27/03/2010

haber cuando te veo okok
saludos
cuidatte


Avatar carlozz_wy

Carlozz_wy On 27/03/2010

carlozz_wy


Qee oonDaa
Zsaaludooss
AaQyy ssyyeempRee Pa todo
CkuyyDaaTee
Pazatte Poor mi flog
Andate chidoo♫Te siento
►Imaginate■
→Wisin & Yandel
W & Y La revolucion
El Momentooo

http://www.fotolog.com/carlozz_wy

©@®|oZ
►By...CARLOZzzz...


Avatar extiend_tu5_alas

Extiend_tu5_alas On 26/03/2010

HOLA!!

*ºVive este Domingo el Domiingo de Ramos al maximooo*ºº

¡¡Viva Cristo Rey!!

¡¡DIOS TE AMA MUXHOO!! :)


¡¡¡Graziaz por thus comentarios y tu firmita!!Avatar leiidy_sweet

Leiidy_sweet On 26/03/2010

Olaa Olaa
aki dee pasooo
pa lO Q seiiaa aQee andamOss
Kdatheee
kiseess


Avatar b0nitha_isamary

B0nitha_isamary On 24/03/2010

•*´¨`*•.¸¸.•??||•ThU..DuLCeZiiyThAa..¸.•
º° •...¸.• •....La..uniika..oRiginal......•º° •...•
(¯`•.•´¯)•.inigualablee..incompaRable•(¯`•.•´¯)
•`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´•..iiRRepetiible...••..`•.¸(¯`•.•´¯)
•º° •.`•.¸.•´ •...aauthentika..supeR..•º° •.`•.¸.•´
(¯`•.•´¯)•..ultRaa..meegaa ..lokothaa...•(¯`•.•´¯)
•`•.¸(¯`•.•´¯)•.LA..kee…Ziiyempree... •(¯`•.•´¯)
•º° •.`•.¸.•´•dee..kumbiiyaz...kaiiejeRaº•. `•.¸.•´
(¯`•.•´¯)prinzzeziitha..Rebelde..i..cOmflictiva(¯`•.•´¯)
•`•.¸(¯`•.•´¯)cOnsenthidOtha..kOkethOna`•.¸(¯`•.•´¯)
•º° •.`•.¸.•´•º°..pRefeRida..iimiitada....•º° •.`•.¸.•´
(¯`•.•´¯)•º°envidiada..peRo..nunka..en°(¯`•.•´¯)
•`•.¸(¯`•.•´¯)• su..viiyda..iigualada`•.¸(¯`•.•
•*´¨`*•.¸¸.•La..niiñiita dE..oJoZ..BoNiThOz..¸.•*´¨`*•.¸º° •...¸.•
º° •...¸.• •EnAmOrAdA..dE..Zu..AmOr..º° •...•
(¯`•.•´¯)•.La..PrInCeZiItHa…boniiytha…isamary•(¯`•.•´¯)
•`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´•La..Ke..ze..kotorrea..kn..kiiyen zea ••..`•.¸(¯`•.•´¯)
•º° •.`•.¸.•´ •.La..conzenthiiyda..De..pApiiy..•º° •.`•.¸.•´
(¯`•.•´¯)•.la..ke..ama..ziiy..zer...amada..♥..•(¯`•.•´¯)
•`•.¸(¯`•.•´¯)•..La..Ke..NuNk..Deja..MorIr.a nadiiye. •(¯`•.•´¯)
•º° •.`•.¸.•´•La..Nunk..maMoNa…siempre zenciiylla•. `•.¸.•´
(¯`•.•´¯)yA..ZabEn..KiiyeN..Soiiy…yoO???(¯`•.•´¯)
•`•.¸(¯`•.•´¯)EzA..MerA…Soy..yo.. `•.¸(¯`•.•´¯)
•º° •.`•.¸.•´•º°..La..DuLCeZiiyThAa prexiiyoziitha..•º° •.`•.¸.•´
•º° •.`•.¸.•´•º°..♥♥♥dulceziiytha and viiyckthor♥♥♥..º° •.`•.¸.•´•º°..


Avatar any_princes24

Any_princes24 On 23/03/2010

ola
q andes
de lo mejro
ok
kuidexxee


Avatar leiidy_sweet

Leiidy_sweet On 23/03/2010

OlaaOlaa
hahha aQii andO paraa lO Q
seiia aQee andamOss
hahah Qdatheee
kiseess


Avatar aby_zweeth

Aby_zweeth On 22/03/2010

de ke me guzta tu pikk ehh

jajaa

zpero ke andez de lo mejor
zee me kuiida...

bzzithooz... ♥


Avatar albeerto_10

Albeerto_10 On 22/03/2010

…………888888888888
…….8888888..88888888888
…888888……888888888888888
.8888.…….888888888888888888
888……..888888888888888888888………….88888888888888
888…….8888888888888888888888…….8888888888888888888
888…….8888888888888888888888…..8888888888888888888888
8888…...888888888888888888888 ….8888888888888888888888888
.8888…….8888888888888888888...888888888888888888888888888
…88888……..888888888888888888888888888888888888888888888
……888888..…88888888888888888888888888888888888888888888
………88888888888888888888888888888888888888888888888888
……..…888888888888888888888888888888888888888888888888
…Te….…….88888888888888888888888888888888888888888888
…Espero……..…888888888888888888888888888888888888888
…………………….888888888888888888888888888888888888
…X….…mi…….…….88888888888888888888888888888888
……………………………888888888888888888888888888
……Flog………….…………..888888888888888888888
……………………………………8888888888888888
……………………………………..888888888888
………………………………………8888888
Oo........khuidathe bzz........oO


Avatar beleeenk9

Beleeenk9 On 22/03/2010

nuUevoo flog
agregamee a efezz
zii.. thuu iia zthaaz en
lozz m


Show all comments

kandy_du1c3

Favorite kandy_du1c3

female - 28/08
33 Photos
xd..., Puerto Rico

Tag - Party
Loading ...