Avatar ingriid_pretty

'Bueno deqe yo ando toda felisota porqe ya mero mi cumple :) jaja el 11 de agosto para qe suban foto mia :D jaja cuidense Bye!She is → IngridMartines;❤
On August 06 2010 7 ViewsAvatar seexywachalockah

Seexywachalockah On 26/08/2010

SSALUDOOS DEE PASHOO ACkkA ANDOO:$♥


Avatar ladyyy_gaga

Ladyyy_gaga On 24/08/2010

ok in my heart beautiful these super list keep in touch with you hope you're mega cute


Avatar flaca_estrellita

Flaca_estrellita On 17/08/2010

de pazoo te kuidazz

te pasass por el mioo


Avatar brayan_river_13

Brayan_river_13 On 17/08/2010

deee
paaso
see
kuuiidaa
sbzz
see
pasaa
por el miioo
okk
bay


Avatar genesis_divina

Genesis_divina On 17/08/2010

CUIDATEEE tee pasaaass xx ell MIOOO t..kk.....mm....... :D


Avatar wwe_dsh

Wwe_dsh On 11/08/2010

HBD!


Avatar luuceeroh_looveh

Luuceeroh_looveh On 11/08/2010

AAA SOON CkATOORCEE AÑOOOS HAHAA! UPPS:$
MEE EQiiVOOCkEEh' HAAH! MNSAA PEROOh THUU
SABEES TdOOh ttqiieroooh:$


Avatar luuceeroh_looveh

Luuceeroh_looveh On 11/08/2010

feeliiciidaadees Ingriid Mnsootaa Qee Tee Laa Paasees Dee luujooh
mnsaa qee diositoo tee bendiigaa muushoos añootees maas haah!
&&' obioo cuumplas mushoos añoos maas haha! encerioo tee desoo
loo meejoorsootootooteeh haha! qee tee laa pasees bieen dochii cnn
tdoos loos qee tee kereemoos snsaah haah! disfruutaa tuus 15 priimaveraas
haha! disfruutaaloos al maaximooh es el ultimoo diaa qee loos cuumplees
hjhaa! enceriooh ttqierooh:$ mnsaah! pasatelaa maravillaas Quuidathee!
FEELiiCiiDAAdEES iiNGRiiD(GGGG'


Avatar yelitzaarelyy__x

Yelitzaarelyy__x On 11/08/2010

feelicidaadeesh amorrch tee amo ojaala y tee laa paseesh de lo mejorh en estee diiaa y qee diositooh tee desee todooh loq e tu queiraash y qe see te cumplaan tus deeseeos :P
sysyh hoy es un diaan muy espeecial para tyyh qee naacisteesh Hoy 11ddee agostooh dee 1996 iraah yaa 14 añotees de tuu vidaah shh qee varvaarah jha nttk :P perossyh tee quieroh te vereh mañanaa para darteeh tuu rtegaloteeh jah :)♥
tee amo muchoteeh meensootaah :) syyh tu erees myy noviaa myaah de myyh muchoos momeentos lindoosh de los cuaalesh dee myy y dee my ♥ unqaa se mee vorrraran poorqee tuu erees:

MYYH ERMAANAAH GEEMELAA
MYYH NOVIAA
MYY MEJOR AMIGAAH
MYY BAGAABUNDAA
PORQE EN TYYH CONFIOH
TUU EREES TODOOH paraa myyh

Graasias por tu amistaahd tee quierooh muchoteeh ♥ y qe sigaas cumplieendooh muchoos maas :)♥


Avatar ezza_lupiithha96

Ezza_lupiithha96 On 11/08/2010

OOyyyEE SOONSAA yO tE CkkYEROO
HHBDDD QE tE LA PASES ByEN BOONyySS AAAVER Syy VOOyy
AA tU HOUUSEEE


Avatar alejaandraah96

Alejaandraah96 On 11/08/2010

fEEEELYYZ kUUUMPLEEEE AAÑOOOOS MEEENSyy (^^..
OjAAALAA & tEE LAA PAASEES dEE LOO MEEjOOOR
EEStEEE dYYAA EEN COMPAAAÑiAA dEE tOOdOOOS
LOOS kEE tEE kYEEREEEENN ♡


Avatar cynthia_guapa94

Cynthia_guapa94 On 08/08/2010

)_"(ke OnDa A ToDoZ
KoMo SiEmPrE lA
_/\_ PiNcHe CyNtHiA foxyloka
)_"( del nuevo 1 y no ke no putas
)_"(EzZa PincHe NeVe
_/\_ [email protected]
)_"(TuH nEvE dE fReSnOs_


Avatar elizabeth_lokaa

Elizabeth_lokaa On 08/08/2010

SAAlUddOOS!!
AANddAtHEE QQkREEMAAS
bOONitHAA MEElYiSShAA && Mi AAMOORChS JEESUS (LL)
EEl AAMOOR MAAS GRAANdE dEEl PlAANEtAA 88)'


Avatar alejaandraah96

Alejaandraah96 On 08/08/2010

SALUdOS MNSYS (: ♡


Avatar estethumando

Estethumando On 07/08/2010

zALUDOS CUIDESE AKA ANDOO ¡


Show all comments


14 Favorites Groups »

 • cafe

  Cafe

  On /CAFÉ , Please post images you take at a CAFÉ, I repeat, pictures that are taken by you and not stolen from the web.

  You may be in the picture, but NOT as the main feature of the photo, we want a CAFÉ or even a cup of coffee as the main feature

  Do NOT post portrait images, or ego shots, or pornography there ARe many other places for these pictures, but /CAFÉ is NOT one of them

  Do NOT post anything that violates the Terms of Service
  Thanks to all of you for your great images! :)


 • mybaby_phat

  Mybaby_phat

  Baby phat.- La idea de el grupo es que esas chicas & chicos modernos nos enseñen sus gustos por b.p.
  Baby Phat es una tendencia y una moda hay miles de distintos accesorios y ropa de BP, por lo cual es muy interesante y creo que a todos nos gustaría mostrar nuestros baby phat.
Tag - Music
Loading ...