Avatar huevo_lts_s1u

**luis latosos lokos en los morales**y lupita homiloka119**

Tu PiNcHe MoRrItO [U]LIANDRO Y FAMA[/U]

eL kE tE pOnE kOnTrOl

[U]*****LUIS LATOSOS DE LOS MORALES*****[/U]

SEGUIRE TUS HUELLAS
(miguel morales)


http://[email protected]

mi nuevo msn

http://[email protected]

http://me_agregan_a_f/f

http://www.fotolog.com/luis_latosos

http://_sii_ke_sii

http://8116038698
On April 29 2010 25 ViewsAvatar peke_arianas1u

Peke_arianas1u On 06/11/2010

ezta peke arianas del s1u bailanodo cumbia en la martinez simon que si
ai se pasa por el mio y sobres


Avatar pretty_sury

Pretty_sury On 25/09/2010

CkkEE ONDA ACkkYY NOMAS DEE CkkUUMMBBHHYYAA
│║█║▌│ █│║▌ ║││ █║▌ │║║█║█║▌█ ██ ██ █ █ █ █ ██ █ ║█║
CkƏODAS AQkiiY NOMAS DƏƏ CkUMBiiA X SU FlOG
ZBS AYH SƏƏ RƏƏTAChAA x ƏƏL MiOO
CkUiiDƏƏSZƏƏ ANDAttHE DƏƏ LOÓ MƏƏJOR
│║█║▌│ █│║▌ ║││ █║▌ │║║█║█║▌█ ██ ██ █ █ █ █ ██ █ ║█║
ACkkii DE PASO SBS ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ƏƏSAA ThUU SuRy ÈVÒLUCiiÒN 13♥
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
║█║█║█•║A█║█G║█•R║•║E█G║█║A█•║C█║I█║O█•║N•║█║█║
-█ ▌● [email protected]←←█ ▌●
│║█║▌│ █│║▌ ║││ █║▌ │║║█║█║▌█ ██ ██ █ █ █ █ ██ █ ║█║
********** **********
NÀMÀZ PÒÒR SÈR BÒNiittÀH
LÀ NÈNÀ CkkÒNSÈNtHiiDÀ DÈ MAY && PÀPY
LÁ MÚÑÈQkiittÀH DÉ tHÓDÓS JÚGÈtHiitHÓ DÉ NÁDiiÉ
LÁ QkÉ tHÓDÓS QkiiÈRÈN && PÓCkkÓS ttHiiÉNÉN
LÁ CHiiCkkÀÁ ÉNCkkÀNttHÀDÒRÀ
LÀ ÚNiiQkÁ && ÁÚttHÉNttHiiCkkÁÁ
LÁ iiMiitHÀDÀ PÈRÒ JÀMÀZ ÉN SÚ PÈRRÀ ViiDÁ iiGÚÁLÁDÁ
SÒY LÀ MÀS ÀStHÙtHÁ && NÓtHÉNGÓ SÚStHiitHÚtHÁ
LÓ QkÉÉ ÁMY MÉ SÓBRÁ AtHiiY ttHÉ FÁLtHÁ
NÓ StHÓY ÉN LÁ GLÓRiiÁ
PÈRÒ Sii ÈN LÀ MÈNtHÈ DÈ tHÒDÀS LÀZ PÈRRÀS QkEMÈ ÓDiiAN.
tHU.ÈNViiDiiÀ MÈ HÀCÈ FÀMA
NY ZÒRRÀ Nii ÈRMÒXÀ SiiMPLÈMÈNtHÈ MÀRÀViiLLÒSÀ.
ÀMÀDÀ PÒÒR ELLÒS.......ÒDiiÀDÀ PÒÒR ELLÀS
&& tHU YÀ SÀBÈÈS VDD??
Sii LÀS PÈRRÀS ÈStHÀN LÀDRÀNDÒ
ÈS PÒÒR QkkÈ LÀ •zuri• StHA PÀSÀNDÒ

♥ ►●ESSÁA zuri !★♥♥
•°•.★█║▌│ █│║▌ ║││█║▌ │║║█║█║▌│ █│║★.•°•
★dE LÀ cañada .....★♥ ♥y PA miS 2 AmoREs
...JUaN y jERsOn ZbZ


Avatar pretty_sury

Pretty_sury On 14/08/2010

PeYiTa*pRinCesiitHaenkanTadOrA*
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

k rOiiO lOkO ? pss aki kien maS Sin nO k ala Mazz
WuaPa,,ReGaDa,, tRaviiEsiitHa , KaLLejeRa ,,
lOka, ChIsQUiAdA, UniiKA y OriigiinalOthA ,iiniigualable
iinkOnparable,iirepetiible, baiiladOra,risueña,iimiitada
perO nunca iigualada kOkethOtha Y siiEmpRe bienn pRendiidOtA
http://LaPeYiTa.pReciiOsSa.pRincEsiitHa.. *biEnn cRazYY.
.de.putiiROl.pOr.tu.fLog.na.pz.ia.zabeske.pdO.akii.pa.lO.ke.
kaiga.Y.bueno.sBrS* SBrS* ...


-----[* http://[email protected] *]
------[*•nO PoRdAn sEpARaRnOSs•*]
-------[*•SiiRena.enkanTaDaa•*]
--------[*•SeeKa tUs LagRiimaS•*]


Avatar alexitosito

Alexitosito On 28/06/2010

SI KERI FF SEGURO
AGREGA YO AGREGO POR REVERSE
ZHAITO huevo_lts_s1u


Avatar neere_fxxy

Neere_fxxy On 25/06/2010

EEZAA NEERE NENUKA FACHOZYTHA DE LA FOME 20♥


Avatar jesus_mizael

Jesus_mizael On 11/06/2010

!! "Əh p0Əs ak¡ dƏ kUmb¡aZ...................
p0r tu fl0og AndƏseƏ dƏl"..........................................
to0do0 k0n madrƏ ba".......................
yA zabƏz ke r0yo0 kOnMigo0..........................
ZabƏ kƏ aki anDam0z...............
pA l0 kƏ zƏ lƏ ofrƏzka....................
z0brƏz zƏ kuida...........................

LA LUPE DLA CKONSTHY


Avatar paula_dt

Paula_dt On 28/05/2010

Sobe corazòn&hearts♥


Avatar decimeqmekeres

Decimeqmekeres On 26/05/2010

Coorazon &hearts
Un besito ! :)


Avatar lali_bren_marixa

Lali_bren_marixa On 26/05/2010

Si qeres Effes !..

Agregame solo Agrego por reverse ! ?


Avatar sooiitoodotuyo

Sooiitoodotuyo On 26/05/2010

aca me pase ^^
me agregas a effs asi me paso siempre :D
qe tengas un lindo diaa ^^
besos (L


Avatar queriasvermas

Queriasvermas On 22/05/2010

e.e


Avatar iivaaanciitoooo

Iivaaanciitoooo On 21/05/2010

me re pasee

espero q andes bieennns vmossschauu


agregamee a efess


Avatar alexdj_retroo

Alexdj_retroo On 20/05/2010

Hola,me ayudarias con muchaas firmiitas ?


Avatar jrk_rebeldes

Jrk_rebeldes On 18/05/2010

EL EAR DE LOS VATOS LOKOS DE LA COAHUILA DE VILLA JUAREZZ


Avatar latribu_latosita

Latribu_latosita On 15/05/2010

.´,´..,;*LAA tRiiBUU LAtOSiiTAAS DE LOOS MORAALEEES!
HOMiiLOkAASSS DE LA119 i LAtOOSiitAS DE LOS MORAAAA♥♥AAGRƏGACiiΘΘN • →http://[email protected]


Show all commentsTag - Style
Loading ...