Avatar jameskong

Förstå risken av An Abney Associates Ameriprise Financial

Några termer i privatekonomi är lika viktigt, eller begagnade så ofta, som "risk." Dock är några termer som vagt definierat. I allmänhet när finansiella rådgivare eller media talar om placeringsrisk, ligger deras fokus på den historiska prisvolatiliteten tillgång eller investeringar diskuteras.

Rådgivare etikett som aggressiva eller riskfyllda en investering som har varit utsatta för vilda pris gyrations tidigare. Den förmodade osäkerhet och oförutsägbarhet av denna framtida avkastning uppfattas som risk. Tillgångar som kännetecknas av priser som historiskt har flyttat inom ett smalare utbud av toppar och dalar anses mer konservativa. Tyvärr, denna förklaring erbjuds sällan, så det är ofta inte klart att volatiliteten måttstock används för att mäta risken.


An Abney Associates Ameriprise Financial Understanding risk

On August 23 2014 at Singapore, Singapore 2 Views

Tag - Hair
Loading ...