Estimados miembros, os informamos que Fotolog estará inaccesible de forma permanente en las próximas semanas.
El objetivo de esta comunicación es que podáis recuperar todos vuestros datos e informaciones lo antes posible, y en cualquier caso antes del 20 de Febrero del 2016.
Esperamos que podáis continuar con vuestros blogs y compartir vuestras fotos en otras plataformas.
Por favor, haced circular esta información a todos los demás miembros de la comunidad.

Dear members, the Fotolog platform could be permanently unavailable in the upcoming weeks.
We wanted to inform you of this matter, as hosting provider, so you can retrieve your data as quickly as possible and in any event before February the 20th of 2016.
We hope you can continue your blogs and your photos sharing on other platforms.
Do not hesitate to share this information with all other members of the community.

Chers membres, les services Fotolog risquent d'être définitivement inaccessibles dans les semaines à venir.
Nous souhaitions vous en informer, en notre qualité d’hébergeur, afin que vous puissiez récupérer vos données au plus vite et en tout état de cause avant le 20 février 2016.
En espérant que vous pourrez continuer vos blogs et vos partages de photos sur d'autres plateformes.
Pensez également à faire circuler cette information auprès de tous les autres membres de la communauté.

 
Avatar x_normaa_x

SÁÁMÚÚÉÉLLL!!


NE QUE PUS SUBIENDO UNA FOTO DEE SAMUEL HEHE
NOO TENIA NADA K SUBIIR........

MONIKAA KEE HOOSOO EL DOMIINGOO
KOON ESTEE PACOO I LOS WERKOOSS


AHII NOO QUE OOSOO

On October 13 2010 55 ViewsAvatar ezza_aby_zorras

Ezza_aby_zorras On 23/12/2010

nNnEEtTa
ccOoMmEelLoO


Avatar yezenya_girl

Yezenya_girl On 09/11/2010

.*._/\_*.* k Onda … !!
* . + . *. )_"( . * . + * . +. + . * . + . * *
* . _/\_ * + . .*.*.*.*
. * )_"(
+ . * . * . * kOmO siempre
+ . * . * . + _/\_. * . * .. + . * . * . *
* . * . + . * )"_( . * . + * . +. + . * . + . de rol
* . _/\_ * + . .*.*.*.* .
. * )_"(.. pOr lOz mejOrez flOgz
+ . * . * . + _/\_. * . * .. + . * . * . *
* . * . + . * )"_( . * . + * . +. + . * . + . + . wenO
* . _/\_ * + . .*.*.*.* .
. * )_"(me retirO
+ . * . * . *
+ . * . * . + _/\_. * . * .. + . * . * . te esperO
* . * . + . * )"_( . * . + * . +. + . * . + . + .
* . _/\_ * + . .*.*.*.* en mi flOg
. * )_"(
+ . * . * . * bbaaiii… !!!
+ . * . * . + _/\_. * . * .. + . * . * . * . * .
* . * . + . * ),"_( . * . + * . +. + saludos
* . _/\_ * + . .*.*.*.*
. * )_"(ke andes
+ . * . * . + _/\_. * . * .. + . * . * .kon madre
* . * . + . * )," ( . * . + * . +. + . * . + . * .
* . _/\_ * + . .*.*.*.* .kuidathe
. * )," (.******
,¡|i¹i|¡,
¹i|¡,¡|i¹ besos
.


Avatar rene_rqs113

Rene_rqs113 On 04/11/2010

SBS SE CUIDHA


Avatar x_beseatunovio_x

X_beseatunovio_x On 23/10/2010

мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥
мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥
мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥
мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥
мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥
мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥ мoиiкα♥Ckuiidathee priimaa see te kiieree muchoo
jeje adioooss.........


Avatar x_beseatunovio_x

X_beseatunovio_x On 16/10/2010

CUIIDATHEE MENZAA ZABEES K ROOLLOO KOON
MIIGOO VDD BUENOO MEE VOOI SBS KK PEDOO
VDD I ABEER SI MAÑANA SE ASE IR A LA PLAZAA ;)
SIGAN LADRANDO PERRAS


Avatar yannileth_2701

Yannileth_2701 On 16/10/2010

hahaha hayy sii tu amiwiss samuell
qee ell dom see te pusiieron celososs mnsaa!
jjajajajaja stuvoo chiidoo! :p


Avatar rene_rqs113

Rene_rqs113 On 15/10/2010

QEE ONDAA AKI DE PAZO X SU FLOG

OK SE CUIDHA


Avatar x_normaa_x

X_normaa_x On 13/10/2010

¸.•´ AASiiEENDOO...FAAMAA..ii OcKAASiiOONANDOO...EENViiDiiA...
( `•.¸NAAMAAS..POOR...SEER..BOONiitHAA......★
`•.¸ ) ..LAA..NEENAA...cKOONSEENtHiiDAA..DEE..MAAMii..ii.PAAPiiI..
¸.•)´..LAA..NENAA..DEE...tHOODOOS...ii....JUUgEEtHiitHOO..DE..NAADiiEE..
(.•´ ♥´¨) ..LAA..cKEE...tHOODOOS...cKiiEEREEN..ii...POOcKOOS..tHiiEENEEN.★
( ..LAA...MAAMii...EENcKAANtHAADOORAA....
( `•.¸ ..LAA..VEERDAADEERAA...ii...AAUtHEENtHiicKAA...
`•.¸LAA...iiMiitHAADAA..PEEROO..NUNcKAA...EEN..ZU..PERRA..ViiDAA...
iiGUAALAADAA...
¸.•)´ ..ZOOii..LAA..MAAZ...CHiinGOONAA...ii..NOO...tHEENgOO..
SOOStHiitHUUtHAA...
( `•.¸...LOO...cKE...AAMii..MEE...SOOBRAA...AAtHii...tHEE...FAALtHAA.....
`•.¸ ) ...NO..EStHOOii..EEN..LAA...gLOORiiAA..
(•PERO..Sii..EEN..LAA..MEAMORiiAA..DEE..tHOODAAS..
LAAS..PEERRAAS..cKEE..ME..ODiiAAN.
♥´¨)..tHU...ENViiDiiAA...MEE...AASEE...FAAMAA..★
¸.•´..Nii..PUtHAA..Nii..HERMOOSAA...SiiMPLEEMEENtHEE
..MAARAAViiLLOOSAA...
( `•.¸ ...ii...tHUU..iiAA...SAABES..VAA..
`•.¸ )...Sii..LAAS.PEERRAAS..EEStHAAN..LAADRAANDOO...
¸.•)´ ...EES..POOR..cKEE..LAA PiiNcHEE NÓRMÁ..
(.•´..★ ♥...DEE..LAA..PANCHO..ii..SUUS..
MAMIIS..818..VAAN..PAAZAANDOO...
LADRAN..PORUQE..SE..ENCEELAN..


Tag - Avril-lavigne
Loading ...