Avatar karoo_bonithazDaaniie,Ckaroo&aLeeJandRiithaH♥`Ckooomooo see poondraan daar cueeentaaa nooo soooi
Ckaarooo no soooii aLeeJandRiithaaH♥ subiieendooleee
footoo aa esthaa mensaa qee yaa tiieenee biieeen abaandoonaadoo su flooog:( perooo buenooo een fiin
meee laaargooo lee raayaan biien veergaas aa mii
aamiigaah Ckaaroo Oqeeyth!:DAgregaaciion:

http://[email protected]
http://www.fotolog.com/alejandriiythaah
boonyytaasnenaasdeBalckooneesh:)
On February 05 2011 29 ViewsAvatar boonytosnenees

Boonytosnenees On 23/04/2011

lOS BONiiiTOS NENES DE VALKONES lOS DEL PiiiiyTO LARGOOO:$


Avatar boonytosnenees

Boonytosnenees On 23/04/2011

LAS RUCKAS KEKiiERAN SER BONiiTHAS NENAS DE BALKONES PEYNESE EN PRiiVADOO SHiiiKAS
LOS BATOS KEKiiERAN SER BONiiiTHOS NENES DE BALKONES
TAMBiiEN PEYNESE EN PRiiVADOOO OKEY NENAS&NENES

BANDA lAS JUNTAS SERAN TODOS lOS ViiiERNES AlAS 8:00
PACKE KAYGAN NODEJEN MORiR BANDAAA OKY:$$$


PROOMOO~

http://www.fotolog.com/boonytosnenees
http://www.fotolog.com/boonyytaasnenaas
http://[email protected]AViiiiySO BONiiiiyThAS NENAS NOSKEREMOS JUNTAR PARA ESTE PONERNOS DE AKUERDO PARA hiiiiYRNOS ALAS AlBERKAS OKEY NOMAS AVISAN CHiiiYKAS ALCHiiiYLE NOKEREMOS FALLAS NONOSKEDEN MAl OKEY
PARA HiiiiyRNOS AlAS AlBERCKAS CHiiiiYKAS OKY:$$$~
BONiiiYthas nenas peynese en priiiiyVADO KiiiiyEN iiiyRA ALAS ALVERKAS


Avatar zoeelfrikyy

Zoeelfrikyy On 20/04/2011

Raseeqk Friicqkyytexas Byy'


Avatar lizbeth_divina

Lizbeth_divina On 06/02/2011

CKuidatee=D


Avatar boonyytaasnenaas

Boonyytaasnenaas On 05/02/2011

Ckaaroo♥


Avatar alejandriiythaah

Alejandriiythaah On 05/02/2011

Peerrothaa thee amoooo nii qeee eshaa fueee
een laa diisqee plaazaa vaaa jhaa thee amooo
peneeckaaa♥


Avatar karoo_bonithaz

Karoo_bonithaz On 05/02/2011

BoonyythaasnenaasdeBaalckonesh:)


Tag - Emo
Loading ...