Avatar negro_baldo7

:D

UVIttHAA SAVES KE iiOOP ttHE MEEGA AMOO MENZSY AKI ANDO PAA LO KE SE LE OOFRESKAA JAJHA
AA I iiAA NO VAJES KOsAS RARAS EN EL ARES ttHONttHO AAJAHJA AUUNkE AkEL DIGA kE kE ASKOO SABESMOS kE NO VDD AJHA ttHOODO MAAl
JHAJHA
BUUENO CHAPArIttHOO SAVES KE KUUENtHas KN MIgO EN ttHOODO :D
On May 15 2010 26 ViewsAvatar janethzitha_09

Janethzitha_09 On 30/05/2010

eiith....

qkyyOondaaz aqkyy nOmaz
d rOolezin pOor thuu floogh
qkk andeez aziim dee loo
maaz mjOorzOothee & pz...
deqkk ia thuu sbees mii roio
& aziim sbrss andthhee zhidOothe
deqkk the cOotOorreeaz maazhiin!XD
aii zee reethaazhha la firmaahh!

Qddthhee...!!♥


Tag - Felicidad
Loading ...