Avatar fuccking__maniac

Eeeeeeeeeeeeeeeeeeee...

Hoooy Teee Cooonoocii En Peersoona
Niiiii Tee Saludee JaaaJaaaJaaa Peero Tuu Saabii Poor Qeee =?? Alll Peeeoo = Noo Tee Saaalusdeee Mee Arrepientoo TootaalMeentee Tiieneees Unnaa Diindaa Soonrisa :D
JaaaJaaa I Laaa Peekeñees Qee Vii Dee Tuuu Taaattoo JaaJaaJaa Qeee FiijoNaaa = Seee Tee Veeeiaa Biieen ;Yaa See Qeee Paaaraa Laaa Ottrra Teeeengoo Qee Acctivarr Yoooo JaaaJaaJaaaaaa Nooo Brromitaa Jaaaa :D ;Tuuus Labiioos Meee Guustaroonn Sonn Bon`ytooos JaaaaJaaa Laa Weeonaa Connfiaansuaa JAaaJAaaa Buuenoo Loo Uniikoo Kee Tee Reecuerdoo Essss Qeee Mee Guustariia Coonoocerrtee Masss a Foondoo Paaa` Qeee Weeeeemooss Miiira Qeee Aaaaa Mii Meee Diicenn Laaa Upaa Upaaa Chaaalupa JaaJAaJaaaa Buuenoo Ojjalla Laaa paseeeemoos Biien Cuidaaanoo Noos Coonooscamoos Cuiidatee Beesoss Peedrooo
I Esssta Vees Meee Puuusiisste Deemaciaddoo Nerrviosaaa Esso Nooo Seee Aseee Toontooorrrrrrronnn JaaJaaJaaaa ♥Laaa Caaam`y BoooN`yTaaa ♥

On January 27 2011 9 Views

2 Favorites Groups »

 • mystyle_of_music

  Mystyle_of_music

  Este Grupo Fotolog Es Dedicado Solamente al Genero Musical de Cualquier Estilo de Musica.
  Solo Personas Podrán cargar su Mejor Fotografía y Demostrar Que Tienen El Talento de la Musica.

  Si Te Gusta la Musica Tanto Como a Nosotros, Entra Y carga Tu Mejor Fotografía .

  Gracias.


 • grandesdelbarrio

  Grandesdelbarrio

  Desde los barrios nace todo.-
Tag - Amor
Loading ...