Avatar eelmundodeangela

sloomii ttee qqiieeroo ereess lloo priimeerooo

mmee ddejjass ssiinn palaabbraass preciiossaa ggraciiaass ppoorr darlee sennttiiddoo a mmii viiddaa (L)
On May 27 2010 6 Views


Tag - Fairy-tail
Loading ...