Avatar eelmundodeangela

tteeamoo

***qiieeroo viviiirr laa viiddaa amandotteee soloo ttuu amoorr mee aa exoo renaceerr,,, naaddaa a laa viiddaa iioo lee pediireee sii laa pueeddoo viivirr amanddoteee,,,, abraazamee ii olviiddeemoos eel aiieerr,,, noo aii doolorr junttoo aa ttiii vueelvoo ddee nueevoo a viivirrr,,,,,,***

mii niiñaa uuappaa ttee amoo eereess ttoodiittoo,,,,erees loo priiimeroo ereess loo maass valiiosoo qqee ttengoo,,,, tiieneess mii kooraazoonn,,, PARAA SIIEMPPREE!![*aangeelaa & laurii# 4eveerr}*
TTEEE AMOOO,,,*lloo nuuesttroo noo ttendrraa fiinaaall,,,*

On December 21 2009 5 Views


Tag - Music
Loading ...