Avatar culiiadaa

* . ♪ Las Durazníttas ♪ . *

tteamoo guacha sabela ke en toodaaaaasss voosabe;) , graciaas por ttodo lokuraa siempre juntas duraznaa vosabe komo es esto julittaaa ♪ ...Laa DaaLi & Laa SooL ♪ , D U R A Z N Í T T A S ! !

On November 10 2011 507 Views

Tag - Food
Loading ...