Avatar coqetitaaah

^^

Fliz Naavidaad bb ^^

Una foto qndo era peqee de laa naavidaad paasaadaa =)
Apesaar q yego ants de naavidaad fue como mi mejor regaalito :) Fue mi blaancaa naavidaad (8) le adorO ... Buskaando su regaalito de naavidaaad ;)...


...Hundidaa yo staabaa aogaadaa n soledaad, mi (L) lloraabaa de un vaacio totaal todo lo intente x dohndm qieraas te busq...~alc mi rostro & yegaaste tu...triste & desolaadaa yaa no pud soportaar maas despraadaa eraa imposible de estaar...yegaast tu & todo kmbio , ygaast tu laa spraanzaa triunfo , ygaast tu volvi a naacer.Por taanto tiempo qic encontraar la solucion a ese graan vaacio q yebaabaa n mi interior...
•Dedikdaa ^^


On December 10 2009 5 Views
coqetitaaah

Favorite coqetitaaah

unknown - 06/10
18 Photos
Andylandia, Atacama, Chile

Tag - Avril-lavigne
Loading ...