Estimados miembros, os informamos que Fotolog estará inaccesible de forma permanente en las próximas semanas.
El objetivo de esta comunicación es que podáis recuperar todos vuestros datos e informaciones lo antes posible, y en cualquier caso antes del 20 de Febrero del 2016.
Esperamos que podáis continuar con vuestros blogs y compartir vuestras fotos en otras plataformas.
Por favor, haced circular esta información a todos los demás miembros de la comunidad.

Dear members, the Fotolog platform could be permanently unavailable in the upcoming weeks.
We wanted to inform you of this matter, as hosting provider, so you can retrieve your data as quickly as possible and in any event before February the 20th of 2016.
We hope you can continue your blogs and your photos sharing on other platforms.
Do not hesitate to share this information with all other members of the community.

Chers membres, les services Fotolog risquent d'être définitivement inaccessibles dans les semaines à venir.
Nous souhaitions vous en informer, en notre qualité d’hébergeur, afin que vous puissiez récupérer vos données au plus vite et en tout état de cause avant le 20 février 2016.
En espérant que vous pourrez continuer vos blogs et vos partages de photos sur d'autres plateformes.
Pensez également à faire circuler cette information auprès de tous les autres membres de la communauté.

 
Avatar china_termy13

Alooneeee&Chyyyyyyyynaaaa!(LLLL'

jajaja een montoon oo qkeee!
pfff!! leee proomeetyyy a miii amooor
nyyy decyyyr nadaaa yy aa myy ootrooo amooor
naathyy kee taampookooo aasyyy ckee shuuu!

(t)naathaaalyyyy mee cueenthaa chiissmees & aarmaamoos
unaaas traanzoootaaz mamaaaloonaaz peeroo
siii juntaremoos a laaa jecka ooh neeh!
aaa MYYY AAMOORSOOOTHEE JEECKAA DIICKYEES 21 DEEE VILLAA DEE SAAN CAARLOOSS!
porr keeee see kaambiiooo dee laa teermyynaal :(
pero yaa suuus traanzoonaz por viaa foon aaayeer!
ojalaa yy se agaa eesee peeeeddoooo!:D:D
poorr ckeee mee uuurgeeee sakaar laa eezpiinaa
:D:Dpeerooo iiguuaalyyythoooo!


nnaaaattthhhyyyy iiii miiiissss yoooouuuuu!!!

eeeel tiiieeemmpooo loooo diiiiraaaaa & see qkee loo kee
paasoo se regresaraa & piooorr:p por kee tabaa soolaa
oora noo traaiireee guaaruuraas:p diiiieeee!

weenoo yaapor ke mee formaatearaaan mii laap eeaaeeeaa
;$;$;$!

naathyy mii sakaa dii ondaa por kee mee
diiceee kee aalguien tiienee aalgoo raarooo!!

weeenoo yayayyaya baaaay paa foormaateeaaaar mi laap!!!!

dee raathooo aa cyythaadeeeel eeaaeeeaaaaeeeaaaaa

On October 23 2010 32 ViewsAvatar thezeeaaackk_tci

Thezeeaaackk_tci On 23/10/2010

ACKAA ANDO0 CHYNAA:$:$
china_termy13

Favorite china_termy13

female - 10/11/1991 (24 years old)
118 Photos
EstaarCkonAlonEs..., El Paraíso, Honduras
1 Favorites Groups »

  • my_bullterrier

    My_bullterrier

    Bull Terrier, Este grupo trata de fomentar el deporte bull y La tenencia Responsable de esta raza.Suban imagenes relacionadas con los perros ya sean bullterrier o otro terrier.Informen eventos de estos, o anuncion de venta etc.. Saludos ..:: My_bullterrier ::..
Tag - Felicidad
Loading ...