Avatar china_termy13

OOYY LA SUBIRE & QKEEE

awwwh mañanaa 17 dee ooctuubree cuumplee añiooos
miii amoor EEL BOLLO INFLADOO DE KE LEE MARKAREE
PA FELICITARLAA&AASYY
naaah mañanaa cumplo 11 meses kn mi chykibabyy
aalooonn siisiiss no tiiraree roollo
saabee ke lo amo juertemeenthee y kee sere de el siempre
aaah ioo no tengo el boiioo iinfladooo hahjahjaha
porfavooorr noo puede mpezar alguien kn algo bueno
por ke luego luego la coopiiaa jahhjajhaa
weenoo

aloon tyy amoo todoo ya te lo sabees asii ke noo diree nada


soolo tee amooo graciaas por toodiii:D:$
On October 16 2010 13 ViewsAvatar retas_mara13

Retas_mara13 On 19/10/2010

VOTTAAA POR THUZ ZHIKOZZ M FORCEEE
LOZZ DELA MARA 13 DE NUEVO ESKOBEDOOOLOSS DELAAS PATYLLAZ ON_LINEEE


ZOBREZ VOTENN YAAAAA
POR SHU CHIKOO


Avatar princezitha_sexy

Princezitha_sexy On 19/10/2010

SSALUDOS !!!
NÌÌ CCKRƏƏÀSZ CCKƏƏ ÀNDO dƏ PÀSSSZÀDÀ PÒR tRû FLÒG
LaA CCKÀÀMÀÀRÀÀDÀÀ CHÌÌDÒÒTHÀÀ lÀ ÛNÌCCKÀ, ÒRÌGÌNÀL, ÌNÌGÙÀLÀBLƏƏ ƏƏ ÌNCCKÒMPÀRÀBLƏƏ,ÀLÙCÌNÀDÒTHÀÀ, LÒCCKÒTHÀ Y CCKÀLLƏJƏƏRÀ, LÀ PRƏƏFƏƏRÌDÀ DƏƏ LÀZ MÒRRÌTHAZ,ÌMÌTÀDÀ,ƏƏNVÌDÌÀDÀ PƏƏRÒ NÙNCCKÀ ÀSZÒRRÌLLÀDÀ, LÀ RÀPƏƏR CCKÒLÒMBÌA TƏƏXÀSZ FRÈSZÀ NÀCCKÀ DƏƏ LOS tReBOLeSS, NÀÀDÀÀMÀÀSZ Y NÀÀDÀÀMÈÈNÒÒSZ CCKƏƏ LÀ PRƏƏNDÌDÌSZÌMÀ
______(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)_____
_____[•••--- YuDiiT ---•••]____
______(¸.•*(¸.•*´¨¨¨¨`*•.¸)*•.¸)_____

Y SZÙ CCKLÌCCKÀ BÌƏƏN PRÈƏƏDÌDÒTHÀ
LÀ MÒRRÌTHAZ
SSZÒBRƏSZ CCkÒÌDATHƏƏ MÀSZCHÌN
|►ƏszƏ.tÙ.. YuDiiT..De..LOS..tREBoLES
██║║█║ ██║║█║██║║██║█║██║║██║█║██║║██║█║██★
★★★★★★★★★★★★★★★★★

yyÀÀ ttHHÙ SÀÀBBƏƏSS
CkkƏƏ RÒyyÒ dƏƏ SttHƏƏ LÀDÒ
DÀttHƏƏ VÒLttyyÒN PÀL'MyyÒ
ÒÒkkSS ,, QQÒÒÌÌDÀÀttHHƏƏƏ ?!´


- ¤ ;»:http://[email protected] «---ÁGRƏƏGÁCiiÓON
ƏƏSZTÒY.ƏƏN.LÌNƏƏÀ.ƏƏN.ƏƏSZTÒSZ.MÒMƏƏNTHÒSZ
PÀ';2-3;CkÓÒSììLLÁÀS;-ÒCKƏƏÌÌ- ¤ ;» http://www.fotolog.com/princezitha_sexy

SÓÒBBRƏƏS;Ày;LƏƏ;DÀS:A;F/F;&;YÓ;ÀGÓÒ:LÒ;MÌÌZSMÓ●••ƏƏSZÀÀ THÙ.PRƏNDÌDÌSZÌMÀ. YuDiiT
yy PÀ CCKƏ CCKÌƏRƏZ MÀSZ
De LƏƏY kƏ NÒÒP'LÒÒ CCKƏƏ TÙÙ NÒ SZÀBƏƏSZ
ƏƏSZ CCƏƏ CCKÒN TÙÙ ƏƏNVÌÌDÌÌÀ MƏƏ HÀÀGÒÒ FÀÀMÒÒSZÀÀ.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▓▒░ ►►►► ..[ YuDiiT.TRÌBÀL ].. ◄◄◄◄◄ ░▒▓█
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


Avatar dany_mara13

Dany_mara13 On 17/10/2010

EZZEEE DANIZILLO KOLOMBIA MARA 13DE LA NUEVO ESCOBEDOYYYY EL ZIMBOLO ZTARR
.


Avatar saader_y_punckyy

Saader_y_punckyy On 16/10/2010

:PPP


Avatar borre_rapers13

Borre_rapers13 On 16/10/2010

EZZE BOORRE FRESSTYLE TIIERRRAA PROOPIIIAA
china_termy13

Favorite china_termy13

female - 10/11/1991 (26 years old)
118 Photos
EstaarCkonAlonEs..., El Paraíso, Honduras
1 Favorites Groups »

  • my_bullterrier

    My_bullterrier

    Bull Terrier, Este grupo trata de fomentar el deporte bull y La tenencia Responsable de esta raza.Suban imagenes relacionadas con los perros ya sean bullterrier o otro terrier.Informen eventos de estos, o anuncion de venta etc.. Saludos ..:: My_bullterrier ::..
Tag - Brasil
Loading ...