Avatar china_termy13

EEZAA DE HAACEE UUN BUEEN CKON NATHY

[b]uuuuh eesaa dyy kuaandooo aaloon y yoo
eraamoooss iintiimooooss amiigoooss:p
naaah esa de kuandoo saliaamoos muchiiiss
yy esee diiaa de ackee ackaa juimoooss aalgoo maas
:$:$ sii bn bonithoo eeseee diiaa laastiimaa
keee despoes koorrte&koortee yyy loooss meeses
ooryytaa siyy keedaron el 10 ke ya meryy kumplimoos
11 meeseesyyneezz wenoo kumpliriamoozz
maaaz peeroo poorr kauuzaaz mayooritaaryyaazz
pss neel paaztheel:p peeroo auun aaasyy yoo amoo
aamyy gooldooo heermoozzoooo;$
dee ckee ayeer byeen boonyyss kkn eeeel
sysysysy de kee nooss levanthamoos
byeen tardees yy dee kee nooos vinimooss a kasa de
mii maamy:$
yy ahyy tuuviimoooss jueegaandooo plaay
y deesspooeess aackaa sorrdeeaadaamentheee]=)
namaas uun fajesiiin:o:$
yyy yaa de rathyyn noooss bañaamoooss y nooss arreeglamooos pa iirnoooss a daar unaa wueeeeltha
kn eel dylaan prendidiiisiiimoo dee laaa modernaa:p
iinche weerkoo traagoon yy yaa ahyy anduvimoos un ratho en eel peeniii despoooes aa centryyykaaa
yyy yaa noos regresamoos por kee
dyylaan teenyaaa cyythaa kn suu peediiaatraa
yy pss nooos juuiimoooss kn mii sueegryyyy
yy yaa llegamoooss yy noooss juiimoos a la kasa a ceenaar
y aackaa&aackaaa&aackaaa(666666666666'
deespooees nooss pusiimoooss a deciirnooss
ees ke tuu kn paloomoo ke me isiste el sancho ke
blaah blaah y yoo no seaas mamoon yo kn ese vatoo
nyy nncueentha kn ese puñetaas eel ny kamarada ees
yy preguuntalee a laa redsiide es mas a tuu kamarada tacchiioo:p ntk beebe naah preguntales
apartee tu te fuisstee kn la penfludaa dee kareen wee
y el pss por kee tuu antees teee fuiste kn palomo:s
yyynga aloon esooo fue een eel 2008 nyy aandabamoos
ees maas niiisiiikieeraa tee conoosiiiaa en peersoon aparte ese vatho ke we al chyle ke aaskoo we pero en fyyyn siempre piensa ke yo aasta kn mi primo te ago el sanchoo y neh we si tu lo hacias oh lo haces al chile yo no awwh yo te conoosii komo en eel 2008 perooo yaa komo een agoostoo y ya me enamooree peerdiidamenthe de thuu
:$:$:4 yy thuu mee amaas y yoo syy
y thuu astaa doondee yy yoo ya vas a empesaar
yy luegoo noooss pusiimooos a veer laas notiiciaas y
tuu a eescuchar muusiicaa kn thuu celooon
yyy dee ckee mpese a eescuuhar komo ke alguieen lloraba
yy eeraas thuu vida de mi viidaaa;$
yy te diiijee ke tyenes amooor y thu
perdoname enserio perdoname y yo:S
ke pedoo kkntiigoo ya te dije ke x's ke el pasadoo
nooo kueenta(888'
y tu neeh we es ke al chilee perdonamee yo a esa morra
ni la keria we al chile al chilee namas fue por mamon
por ke tu me dijsite ke te gustaba pepe kalakos
y yoo:S:S sii peeroo eraa jugandoo y tu pss si pero me enoje y le diijee baby:p yaa weey yaa pasoo x's wenoo ekiiz noo peeroo een fyyyn namaas eesoo kedaa een tuu coonsieensiiaa yo c ke lo pagaraan yy kn eesoo me konfoormoo ojalaa y pase lo ke kieeroo yy pss ythu sabes ke baby
y tu al chile wey el jueves ke deskanse amos a su kasa
pa ke veas ke le digo ke se deje de mamadas
""yo a ella ni me la koji wey al chile ke asko""
yy pss yoo pss amoos a veer sii ees cieerthoo mi vidiiiss
y tuu al chile si al chile sii we
yiio the amooo korazoon yy de veerdaad
todo el tiempo kee emoos estadoo junthooss
meeee aaa eechoo muuy feliiizz ussteed ooigaa:p
naah amor enserio kntigo soi feliizz tuu dices ke sientes ke no lo soi pro todas esas kosas
peroo amii me valee eres lo mejor ke me pasoo y te amoo
demasyadoo nnseerio bebe yo kntigoo siempree
yy etaree akii esperandoo akee me kombrees mii hoomeer
limoosiinaa:p jhahja amoor tyy amoo nserioo yy
psss aal rathyytoo pa laa kasa paa kee veellaan ke nosotrooos syy DECIIMOOSS VEERDADES VA AMOOR
al rathoo tee miroo bebee thyy amoo
DYLAN tee amo aunkee llorees a kada ratoo por kee
teengaas hambre ooocch loo weno ke orita duuermes
ojalaa y seaa mucho:p por ke aal ratho a la kantona
dee thuu tyyaa yy paadree nathyy:p nah syy a verla a al weey a ver si nos topamos 2 3 perraas en el leerryyeelepenee jhahjahj bebee thy amoo dylan

nathyyy anaa PUUNTOOOSS tee amoo perraa infeliiz
aa thy ke te conosskoo deesde pékeeñueelaas sysysy
ahyy agarrandoonoos laas kosiithas:o
laas koositaas dee laas cociiniitaas deeaa amoorrch
de raathoo te myyroo pa veer a oondee
aal karmaa o ke si noo vienen amos al karma al topoon o kee?
yayayamuuchaa laabiaa yy es mejoor mordeen en persoon
ke ladraar por akii ahy se vee kien muerde maas:p
ahy naty tuu y tuus mamadss aahjahja
kioosoo oriita tyy markee maarkee yy kontestoo nuestraa
maadreee:p yy de ke oolaa babyyy y ella tee ekivookaaste señooriita (y todoos JHAHJAHJAHJHJAA)
y yooo aahy olaa mamyy hjahjjahhja es ke pensee ke era nathyyy y nueestra madre noombre ta byeen doormiidaa y yoo aah chee weeboonaa y tuu amaa ya c
noo si ooryytaa la voi a levantaar pa ke laave y yo noo si
iinche webonaa ke lavee y ya nos pusiimoos a chiissmiiaar
y le dijee wenoo maa le diice ke kuando se levante me marrkee y nueetsra mamyy siii yo le dijo hiija miiaa
yy yaa KIOOSOOO JHAAHJA
tee amoo
★ (`*•.¸(`*•.¸ ¸.•*
On September 24 2010 9 ViewsAvatar machhynn

Machhynn On 25/09/2010

MACHYNN FRyykkYSS 42O
;$$;D

[email protected]


Avatar punkiy_13

Punkiy_13 On 24/09/2010

AAAH NO NONO
ES


USTEED KEEE DOÑA :p:p:p


Avatar punkiy_13

Punkiy_13 On 24/09/2010

tHUUU QEE DOÑAAAAAAAA


Avatar china_termy13

China_termy13 On 24/09/2010

czzzazzzz DFRRRRRRRRRRRRRRRRDRERRRRRRRRRFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFEEEFFFFQQQQQQQWSWQQQQQQQQQQQQQ_DEWF 22.V


Avatar cheke_dcks

Cheke_dcks On 24/09/2010

_____|____|____|___$$$
___|___|____|_____$$$$$
|____|____|____|__$$$$$
__$|___|____|___|_$$$$$_____________$
_|$$____|____|____$$$$$_|___|___|__$$
|__$$$|____|____|_$$$$$__|____|___$$$
__|_$$$$$|___|____$$$$$|___|___$$$$$
_|___$$$$$$$____|_$$$$$__|__$$$$$$$
____|__$$$$$$$_|__$$$$$_|_$$$$$$$
_|_____|__$$$$$_|__$$$|__$$$$$
_$$$$$$$__|__$$$__$$$__$$$|_______|_$$$$$$$
_|__$$$$$$$$__ __cheke y viany..__ __ $$$$$$$$
___|___|_$$$$$$$$$_$$$_$$$$$$$$$
|____|___|___|__$$$_$_$$$
__|___|___|_$$$$$_|_$_|_$$$$$
____|____|_$_|___|__$__|__|__$
__|____|____|___|___$

NE POS NAMAS DE ROL EL CHEKE
DELOS POKITOS DICKIES PELONES
DE ESCOBEDO YEL PINCHE SIMBOLO
UNO JA RETACHAN CHIDO O KE SE APRIETAN

AGREGA

[email protected]


Avatar china_termy13

China_termy13 On 24/09/2010

AASYY THEEE QUYEEROOOO(8888888888'


Avatar china_termy13

China_termy13 On 24/09/2010

PUNTHA MY & ALON
china_termy13

Favorite china_termy13

female - 10/11/1991 (26 years old)
118 Photos
EstaarCkonAlonEs..., El Paraíso, Honduras
1 Favorites Groups »

  • my_bullterrier

    My_bullterrier

    Bull Terrier, Este grupo trata de fomentar el deporte bull y La tenencia Responsable de esta raza.Suban imagenes relacionadas con los perros ya sean bullterrier o otro terrier.Informen eventos de estos, o anuncion de venta etc.. Saludos ..:: My_bullterrier ::..
Tag - Felicidad
Loading ...