Avatar china_termy13

CHYYNAAA DEE LAAAA TEEERMYYNAAL


EESAA DE AASEE RATYYYTOOO!
EEN LAAA MOOODEERNAAA(H)
OOK POR KEE YAA VIOOO EN LAA MODERNAA
KN MII SSSPOSOO;$
Y MI BB(YN)
NYYY CKEEE OOY HAABLEEE VIAAA FOON KN
NAAATHYY MYY LOOVEECH!
YY STABAAMOOSS AASIIIEENDOO 2 3 TRAANZAAZ(66!
JOJOJOJO PEROO SHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!
EES PA MPINAAR AA KAAREEN
AAHY UUPSSS!!
KEE SEGUUN ELLAA DISSCKEE SOOEE VIVOORAA PFF
SII SUPIEERA KE MEE PEIINAAN TODIII TOODIII
;D SII TAMBYEEN TE VIVOOREO WEEY
ES KEE KOMO ES TAAN INTERESANTE TUU VIIIDAAA(N)
OSEEA ES POR KEE ME DAAN GANAAAS DEE VEER KOMO
EES LA VIIIDAA DE UNA RUKA KE NAMAAS
AANDAA DEE LYYAANDRAA POR ESOOO YA SAKAAS
O NEEH!
PEERO PSS TUU ME VAAS&MEE VIIENESS AMOOR!
MMH CKE MAAS KE MAAS JAJAJA
NEMBREES GRACIIIAAAS AMIIGUIIS POR DECIIRMEE
JAJAJ SII TOOEE DE AACUERDIIIS CKONTIIGOOO
DE KE ELLA ESTA BYEEN PEDEEJAA& TODOO SE KREE(EEEEEEEEEEEEEEEEEYTH)
YY PSS POR ESOO KOJEE A KADA RATHOO
KN TOODOOOSS LOOOS VAATHOOOSS!
KE MAS JAJAJ Y GRACIIIAAS PRO HABLAARMEE
A LAA KASAAA AMIGUISSS PA DECIIRMEE
KEE DIISSKEE KEE LA WWEY TIENE VAATIIRRY
HJAHJAHJA PEERO KOMO NOOOS MIAAMOOOS
AASTA ALOON SEE RIOO JHAHJAHJA
TODOOOSS DE CKEE AHY KE PENDEEJAA
KIEREE LLAMAAR LA ATEENCIOOON!
JAJAJ MII VIIDAA JAJAJA POBREESITAA
AVEER ON TAA JAJAA POR KEE TUU DICKEE AMIGUIISS
ME DIJO KE NI FOTIIS TIIENEES AUUUUUW!
POBREE JAJAJA
Y ALOON DICIIEENDOO PIINCHE MORRAA NAMAS
ANDA VIENDO AVER KE PENSKAA JAJA
PERO NO PESKO NADAA JHAHJAJHA
AAHY ALOON YOO POR ESOO LOO AMYYY
PA KE SEEPAAAS ALON TRAAEE CEEL POOR
SII LEEE KIEREES PREGUNTHAR SI DIJOO ESOO
OK TE LOO DOOY 8110285599 OOKIIISS
HJAHJAHJAJHAHJAHJ PEENDEEJAAA SEGUUN ELLA AACKAA&AACKAA YY NI VATIRRII TIENEE
MUUCHAAS GRACIIAS A [email protected] KEE ME PEIINAA TODIII
GRACIIAS AMIGUIIIS TY AMYY (6666)

ALON AA TYY TAAMBYEEN POR KE NOOS BURLAMOOS
POR KE EN LAS FOTOOS DE KAREN SALEE SUU BOLLO
IINFLAADOO JAHJAHHJA KE WENO KE ME DIJISTE TODII AMOR
YY KE AHORA DICEES KE KE AASKIITOO KEE POR
KEE SE LE VEE EEL BURROO INFLADO EN LAS FOTOOS
PERO ELLA BN ACKAA BN SEENSUAAL SEEGUUUN!
TYY AMOO AMOOORRCH!! AAL RATYYTOO AAH CLOCHAAR!!
:O JAJAJA YAYAYA BAAAYY

POR KE TIREE MUCHA KAKA PARA MAAS MIEERDAAA!

On September 16 2010 7 ViewsAvatar china_termy13

China_termy13 On 16/09/2010

JAJAJA OOY AMOOOR OOY AMOOR
NY CREEN KEE LE DICEES KOOSAASA A LA WEEY EESA
YY VISTEE VISTEE KYEEN ES LA VIVOORAAA
EEAAEEAA JAJAJA
AAHY ALON YA MAÑANAAA
AMOOSS AAL CIINEE
EEN CENTRIKA POR SI KIEREES IIR KAREEN:)
HJAHJAHJA
NII KE ALON NATY & IOOO NOOS MIIAMOOSS
JHAHJAHJ LA KEE SEGUUN NII EES VIVOORAA
JHAHJAJH

WEENOO WENOO NOOSS SEEGUIREMOOOSS RYYEENDOO
DEE SUU BOOLOOO BAAAY


MAÑANAA 10 MEESEES KNTIIGOOOO! NATYY :P
NAAH ALOON


Avatar china_termy13

China_termy13 On 16/09/2010

CHYYNAA DE LA TEERMYYNAAAL
EEEEEEEEEEEN LAAAAAAAA
MOODEERRNAAAAA(H)


MYY GRAAN AMOOOORR

AALOON DEE LAAS PUEENTEES
EEEEEEEEN LAAAAAAAAAAA MODEERNAAAAAAAAA!23 DE FEEBREEROO MYYY CKAASOOO!
china_termy13

Favorite china_termy13

female - 10/11/1991 (26 years old)
118 Photos
EstaarCkonAlonEs..., El Paraíso, Honduras
1 Favorites Groups »

  • my_bullterrier

    My_bullterrier

    Bull Terrier, Este grupo trata de fomentar el deporte bull y La tenencia Responsable de esta raza.Suban imagenes relacionadas con los perros ya sean bullterrier o otro terrier.Informen eventos de estos, o anuncion de venta etc.. Saludos ..:: My_bullterrier ::..
Tag - Funny
Loading ...