Avatar china_termy13

FOTOO DEE AASEEEE UUUUUH!!

MHHH EESAAA FOTOO DEE ASEE UUH
NOO ME AKUERDO SI YA ESTAA MBARAZAADITHAA OOH NOO :S
IINGAAS EES EE KUUANDOO KONOOCII A AALOONEE
TEENIAA EL PELOO ROJOO PERO NO ME AKUERDO SII AHY YAA ESTBA :S IINGAAS IO DIGO KEE NOO :/
OHH CKYEEN SABEE POR KEE ESAA EES DE HACEE MUUCHOO
SII FUEE DEESPOEES DEEL 28 DE NOOVIEEMBREEE
PSS SII SI NO PSS NOO
HAHA KEE EEXPLIIKAAACIOON NYY CKEE
AANDOO BN MYYAADAA POR KE OOY IIREE
A LAA TEERMYYNAAAL :D
SIISIIS II LLEGAREEE KN MYY AMOOOR PUUNCKYY
SISISISISI
PFF NO TNGO GANAAS DEEE EESCRIBIIR IAA ME METERE
A BAÑAAAR SISIISIS
SAALUUDOOS PA PUUNCKYYYY :D

PAA MYY TYAA NAANNYY DE LAAA RYYYSSKAA:P
KEE AAKYY ESTAA CHEEEKAANDOO UUN FLOOOG
HAHAHAHAH II SAAUUDOOOS PAA EEL SEEÑOOOR
CKEE MAAAS AMOOOO ALOONE DEE LAAS PUUENTHEES
AAUUNCKE ME AGAA SEEENTIIIR MAAAL POR TELEFOONO
:( PYYNCHEE MAAMOOON JUUUMH PEEROOO AASYY LLO
KYYEEROOO(LLLLLLLLLLLLLLL) JOJOJOJOJO

BUEENOO AYAYAYA POR E LE DIJEE A GLADYYS KE KIIRIIA A SU KZA A LAAS 2
YYYY PSS VEREE A NAATYYY TOOODAA LAA TARDEE
JOJOJO AAVEER SIII VEEEOO A AALOONEE HOOY:$:$
YAAA LOOOO EEXTRAAAAÑOOOOO:DCHyNNA DE LAA TERMyNAAL WEEPAAGEE
y MyS DEESVALAGAADAAS DE LAA TERMyNAAL


AGREEGAAZIOOON


[email protected]
[email protected]

DAALEE AA F/FS YOO SE CKEE CKIIEREES

LOO MEJOOR DEE My VyDAAAA(8)
My FELyCyDAAAD(8)

JOJOJ SOO CKEEE:D PLATYYCKOO CKOON MYY PRYYMIIS
CHEERRY AAEE UUN VEERGAAZZOO KE NOO SABIA DE ELLA


YY DEEEE SYYNCHOOO LOOO MEEJOOOR DEEE MYYY VYYYDAA
AAALOONEE DEEE LAAAAS PUUUEENTHEEES
YYY NUEESTROO BBY ¬¬ CKAAGUUATHEESPYSTAACHES(L)


NOO AHHYY DOOOPEEEE POR KEEEL BB
SEEE LLAMAARAAA OMAAR AALFOONSOO OKEEEY


:D C H y N N A & A L O N E E :$:$

Y PAA TOOODAA LAA RAZA KAAAGOONAA KEE ME VIVOOREREAA
YY NAMAAS DIIICEE LOO CKEE LEEE CKOONVIENEEE
AAHY SSTAA PAA CKE NOO DIGAAN KEE LEES PIKOO
LOOOS OOJOOOS II KEEE ANDOODE CHIIFLAADAA KN
PEPEE KAALAAKOOOS IAA PUUUSEE EEN LOOOS
NNNLAAACEEEES A LAA UUUUNYYYYCKAAAA PEEERSOOONAA
KEEE MEE IIPOORTHAA OKEEEY AALOON Y . OKI

YY OOBVIOO IOO PRIIMIIIS LO DEE MAAS EES KOOPIIAA
SII NOO LOO VEES AACKYY NOOO SEE TEE ANTOOJAAA
PONEERLOO VAAA KOOTTHY


PAA LAAS VIVOOREEITHIOON CKLAAAN OKEEY(H)


HAHAA MEE VALEE POR KEE DE TODAAS FOORMAAS
SEE LO KEE SIENTOO II AUUNKEE SIIGAAS
DEE METIICHE YY DE VIVOORAAA MEE VALEEE(H)

AACKYY LOO VISTHE PRIIMEROO KE NOOO


CHyNNAA OORIIGIINAL YYHY SOOBREEEES
On April 17 2010 2 ViewsAvatar thoqadiisck0oz

Thoqadiisck0oz On 24/04/2010

cdt hermosa aki ando ok


Avatar elpichi_surx3

Elpichi_surx3 On 19/04/2010

kionda aka andamos pa lo ke sea
cuidese


1thee free side3


Avatar x3caarlosx3

X3caarlosx3 On 18/04/2010

UFFF
AQIIANDOO MAAMYY;


Avatar kelin_pepos14

Kelin_pepos14 On 17/04/2010

DE KUMBIA EL KELIN DE LOS PEPOS DE LA KONSTY


Avatar punkiy_13

Punkiy_13 On 17/04/2010

SYY VENDRAS A VERMEEE :$:$:$:$
THANTHAS KOSAS KE KONTARTHE (8)
DAAAAAAAAAH JAJAJA :P


Avatar punkiy_13

Punkiy_13 On 17/04/2010

JAJAJA :s NYY KREAS KEE THU FIRMA VA PARA YSA


Avatar barby_deasyendha

Barby_deasyendha On 17/04/2010

CkEE ONNDhhAAh

nEE POOS ACkii dHHE CkkUMBYAAh pOOR SUU fLOOGHH bAA

yy SOObRESS LOOCkAA pAA CkkE SEE pASEE pOOR ELL MiiO Sii O CkkEE


AA F/F Sii O CkkE

YY SObRESS AYY lA tHOOPOO Sii O Sii :D


Avatar china_termy13

China_termy13 On 17/04/2010

SEEEGUUUS PAA LA VIIVOORA KEE NAMAAS DIICEE LOO KE LE CONVIENE

NO ME FEEELICIITEEEN IIPOCRITAMEENTHEE
LOO CKE EES MYOO NADYEE ME LOO CKYYTHAA(8)


Avatar china_termy13

China_termy13 On 17/04/2010

PUUNTHAA PAA LOO MEEJOOOR DEEE MYY VYYDAAA:$
china_termy13

Favorite china_termy13

female - 10/11/1991 (26 years old)
118 Photos
EstaarCkonAlonEs..., El Paraíso, Honduras
1 Favorites Groups »

  • my_bullterrier

    My_bullterrier

    Bull Terrier, Este grupo trata de fomentar el deporte bull y La tenencia Responsable de esta raza.Suban imagenes relacionadas con los perros ya sean bullterrier o otro terrier.Informen eventos de estos, o anuncion de venta etc.. Saludos ..:: My_bullterrier ::..
Tag - Party
Loading ...