Avatar china_termy13

CHIINAAA'DEE'LAAA'TEERMYYNAAALLL

OOLYYYS :D NYY CKEE AANDOO BYEEN MIAADA SII SE NOTHA OH NEH
:$:$ BYEEN CKOOTTHYY AYER AY NONONO NI CKE ANOOCHE LLEEGUEE KN ADRIIANAA PAA DEJAR DE
SEPARAR AA OOSVAALDYYTHOO (OOOCH YO LO KEERIIA PA MI)
AYEER FUIIMOOS A VERR AA NUESTRO BB SISISIISIS
KEE EES DOBLEE LOONCHE KOMO SUU PAADREEE SISISI
VA A SALIIR IGUUAL DE POOWAA KEE EEL SISISISISI
BN SEEXY VAA HAHAHAH AYY ALOONEE SIEMPREEE
MEE ESPANTAAS LAS GANAAS DE LLORAAR JAJAJA
DEEEA TU NI KERIIAS LLORAAR MENTIIRAAS
NO TENGOO FTO DEEL EECOO PRO KE SU HERMANA LOO TIENEEE (OSEA LA HERMANA DE ALONEE)
AASYY KE NII SEEE PEIINEEEN POR KEE ME VALEEE KOMO KIERAA OKEY
AHY NO BN BOONYYS AAYEER PERO SITE EMOOCIONASTHE OOH NEEEH:D
YOO SII PEROO A LA VEEZ KOMO KEE ME AWUIITHEE POR TUU SABEES VAA:(
PEROOO NO IMPORTHAA PORKE EL BB EESTHAA BIEEEN SISISI
I ESO ES LO CKE IMPORTHAA :D VA CKE SII ALONEE
HAHAH NOO ME LLEVASTHE AA KOMPRAAR MII NIEEVE
AASZH HAHA PERO SI ESTABAMOOS ESCUCHANDO LAA
14.20 HAHA NI LE ESTABAMOOS PONIENDOO ATEENCIOON:P
HAHA MENSO TEE KIIEROO MUUCHOOO SISISISISI
POR KE EREES BUENOO TU I EL BB SON LAS PERSOONAS
MAAS IMPORTHAANTEES EN MI VIDAAA SISISISI
II ESPERO KE IA NO ME AGAS ENOJAR PORKEE TE DOOI PIISOO OKEY
IIA NOOMAS TENEMOOS ASTHAA LOS 6 MEESEES SI SAKAAS DE KEE:P
JAJA PERO SI IVAS POR EEL 3RO OH NEE AHAH MENSOO TE AMOO BASTHAANTHEE:D
MMM AVEER KUANDO TE MIIROO SISISISISI(LLLLLLLLLLLLL)

UN SAAALUUDOO PAA SUU TIIAA NAATYY KOLOMBIIAZ
KEE MEE MARCO LA PENDEJAA AL CEL PA KE LE MARKAARA
II LEE MARKE PAAA DARLEE LAA NOOTIICIIAA SISISISI
II SE MIOOO JOJO PERO TAMBIEN SEE AWUITHO POR LO MIO:/ PERO NO AAHY FALLAA KON KE EL BB ESTHE BIEEN
SISISI IO SE KE LA SANTISIIIMAA NO ME DEJAARAA SOLAA
:D SISISISI II MAÑANAA OH PASADO ME IRE PA LAA TERMIII KOLOOMBIIAAZ KNN
NAATYSEE POR KE ME KEDARE AHY JIJIIJIJI YA LA EXTRAÑABAA

UUN SALUDOO PAA SUU OTRAA TIIAA PUUNCKYY DE LAA TERMY
KEE ME MATIENEE IINFOORMADA DE TODOO DEAA HAHAHA
AMOOS A LAS BURGEERS LEEOO :P HAHA NTK MENSAA

NALLEE DE ESCOOBEDOO KEE NO LEE EEH INFORMAADOO
KEE SUU SOOBRIINOO EES DOOBLEE LOONCHEEEE
Y SABEE KEE ROLLO I KE PERDOON POR AVERLAA
DEJAADOO MORIIR EL SABAADOO JEJE ES KEE ME FUUI
AAL CIINE KN ALOONEE PERDOON:$

AADRIIANAA DE LA TEERMY KEEYER LA MIIREE I LE DIJE KEEE NOO AABIAA TRATO POR KE ERAA NIIÑO I PSSS
OSVAALDIITHOO TAAMBIEEN ASII EKE NO MEE LOO SEPARARA OOCH

AA PEELOON SWB KEE NONONNO KUENTHAAS LOOS CHISTES BN CHIIDOO(SII FIUU)
HAHA SABES MI KOTTO DON PEELOON

AA KADOO PSYYCHOOS KEE LOO VII AYEER I MEE DIJOO DOOÑAAA JUUUMH

AAA EEL SEEÑOOR KE MAAS AMOOO EEN TODOOO EEL MUNDOOO OSEAA ALOONEE DEE LAS UENTHES KE AYEER
EETHUUVIIOOS KASII TODOO EEL DIA JUNTHOOS:$
TEE KIEROO BASTHAANTHEE SII II LOO SABES II NO TENIAA NADA AAYER SII:D ALOMEJOR I ESTABAA SERIA PERO X'S NO ESTABA ENONJADA KNTIGO NII ESTABA TRISTHE NI NDAA SII SABES KE TE KIERO BASTHANTHE MUCHOO
ERES A PERSONAA MAS IMPORTHAANTHEE PARAA MIII
TUU Y EEEL BB Y YO SE KE MEE FAALTHAA MUCHAAS KOSAS POR DECIIRTEE
AASI EN PEERSOON PEEROO ME DA PEEENIIS:$
PERO KREEOO KE YAA ES MOMEENTHOO PA DECIIRTHEEE
SII :D TEE KIEROO MUCHOOO SIII :D

Y PARAA MI BB HAHA KEAYR TAMBIEN LOO MIREE
II K TAMBIEEN ES BIEEN IMPORTHAANTHEE EN MII VIDAA
IGUAAL KE SUU PAADREEE KEE IAIAIAIAI LO KIEROO TNEER AKII IA KIERO KE NASKAAA SISISISISI
OOCH FAALTHAA MUUCHOO :/
PERO BUENOO YAYAYYAA ES MUCHOO OKEEY
PA KE LO VIVOOREEN TODOO PFF SOBREES :D


My'FELyCyDAAD(8)
ALONEE&CHyNAA
YY NUEESTRO BBY KE VIENE EN KMINOO
II SEE LLAMAARAA OMAR AALFOONSOO Y YA DIIJEEE OKEY ;)

DESVALAGDAS DE LA TERMYNAAAL
CULOOS CHYYDOOS EN LIINEEAAA

On April 13 2010 1 ViewsAvatar china_termy13

China_termy13 On 14/04/2010

HHAAHA PYYNCHE GLADYYSS TEE AMO PERRAA


AANDOO KAANSAADIITHAA


Avatar punkiy_13

Punkiy_13 On 14/04/2010

ASSSSH DEJAMEE HAHAHA
KE OSOO KN LASS FOTHOOSS KEE ME THOOME :s
JAJAJA NEEMBREE ASE FALTHA KEE ME SAKEEN
MAZ SEGIIDOOO :P ESOO KEE NYY QEEE!!


Avatar punkiy_13

Punkiy_13 On 14/04/2010

30


Avatar el_pedro_sur13

El_pedro_sur13 On 14/04/2010

deee kumbia nomazz

ELLL PEDRO DE LA SUR 13 FOMERREY 35 simpre peligro0za
.......••••• NO BAJAN BANDEAAA NOMAZ•••••.............


[email protected]


Avatar necioz14_vdzol

Necioz14_vdzol On 13/04/2010

zaludos amiga cuidate


Avatar daamaadiiviinaa

Daamaadiiviinaa On 13/04/2010

AWW MENSAA fELiCiDADES yA ME DiJOO ALOON QE SERAA NiÑOO
QUiDAtHEE MUUCHOO & SUERtHE QE tODO SAlGA BiEN(YN)


Avatar maanuu_skater

Maanuu_skater On 13/04/2010

ME PODES AGREGAR A FFS SI NO ME TENES PORFA (L)?

AVISAME RAPIDITO DALE Y AYUDAME CON 5 FIRMITAS (L)


Avatar china_termy13

China_termy13 On 13/04/2010

hahahamoos a las buurgeers leeooo deeah


Avatar punkiy_13

Punkiy_13 On 13/04/2010

ES NIIÑOOOOO :$:$
ttHEE DiiJEEEEEEEEEEEE :P
:$ AMOS ALAS BURGES ? :$


Avatar punkiy_13

Punkiy_13 On 13/04/2010

NO MAMES YHO NOO BOI AA LER THODOO ¬¬'

WEENOOO
PERAME (o'


Avatar nanitha_inkietha

Nanitha_inkietha On 13/04/2010

OOOOOSSHH WEEEEEEEEEEEEEE YO KERIIAA KEE FUERAA
MARISOOOOOOLLL(888888888888888888'
:'( :'(
PERO BUENOO YA KEEE ::(:(:(:(:(:(:P

JAJAJAJA NEMBES PSS ASII MEROO OMBREE NIÑOO TA BN :$:$ (AAAAAAAAAAAAAA' :D:D:D
NAMAS KN KEE STEE BIEN TODO TAA PLASA KE NOO :D
BNO KABRONAA SABES KE PEDO EL SAB BEDAA (HHHHHHHHHHH'


Avatar szoiitodaatuiiaa

Szoiitodaatuiiaa On 13/04/2010

CkUiiDESEEE
SAABBE LO MMyyO :;♥


Avatar china_termy13

China_termy13 On 13/04/2010

PUUNTHAA AA NOOSOTROOS TREES:$


Show all comments

china_termy13

Favorite china_termy13

female - 10/11/1991 (26 years old)
118 Photos
EstaarCkonAlonEs..., El Paraíso, Honduras
1 Favorites Groups »

  • my_bullterrier

    My_bullterrier

    Bull Terrier, Este grupo trata de fomentar el deporte bull y La tenencia Responsable de esta raza.Suban imagenes relacionadas con los perros ya sean bullterrier o otro terrier.Informen eventos de estos, o anuncion de venta etc.. Saludos ..:: My_bullterrier ::..
Tag - Avril-lavigne
Loading ...