Avatar china_termy13

HOOY A LAAZ VOOZEEZ VIZARRAAZ APOYANDO A GUARUMO

NYY CKEE OOY IIREEMOOZZ AAPOYAAR AAA GUARUUMOO
SEEE (8)KAAALMEEZEEE KAALMAAADOOO(8)
NYY CKEE BN PAADREEZZ HOOY AAZYEENDOO
LOOZ KAARTELONEEZ :D SISIISSISSI
OOOCH YAA LLEGOOO JECKAA DKS 21:p NTK AMOOREE
HAHAHA NY CKE JECKA TMBN IIRAAA HAHAHAH
AAHY NOO AYEER ME LA PASEE TODOO EEL DYA DORMYYDA
YOO & NOOHEEEMY :p HAHAHA PIINCHEEEZ MAMADAAZ VAA
SYSYSYSY PA CKE ME VEEAA OKEEY POR CKEEE
EZTHAAMOOZ APOYANDOO AA GUARUUMOOO OKEEY
HAHAHAHA PIINCHEE VAATHOO WEEE
OBVIOO OBVIOO MYY CARTEEELOON CKEDOO
BN BOONYYZS SEEE
DYYCEE CHYYNAA DE LAA TERMYNAAL HAHAHAHA
YY OTROOO PSS
DE CKE DIICEE
LAAZ DEZVALAGADAZ APOYAAN AA
LAA GATAA Y GUARUUMOO KAALMEZEE KALMAADOOO:D
JOJOJOJOJOJO
BN CHYYDYYYYZS :D PFF
YAA MEE KAANZEE YYY TEENGOO WEEBYYYZS
YYY JECKA TA DE METYYCHEE YY NOO MEE
CKYEREE PAZAAR LA FOTO KN PEPEE JUUUMH!!
FEEAA MAMOONAA YAA NOO TE KEEROOO:p
HAHAH YAYAYAYA ME VOEEE
SOOBREEZZ PORR CKEE TOEE CHYYZMEEAANDOOO
KN JECKAA
AAAAH UUN SALUDOO AA IIZAAA CKEE DIIZEE
CKEE LEE VAMOOZ HACEER UN 4 ¬¬
OOCH NADA CKE VER YAA S U P E R A L O
TENGOO KOZAZ MAAZ IMPORTHAANTEEZ
EEN CKE PEENZAAR KOMO MYY BB :D
YYY SOBREZ SALUDOO PAA TY POR CKEE
SALYYZTHE CKOON KADOO PSYCHOOZ TEERMYYY
YYY MEE DIIJO HOOY Y LE DIJEE NYY CYERTHOO
EZAA RUCKA YA X'S KON ELLA ME DA IGUAAL
EEZ CHYYDAA PERO X'S

AAAZSH JECKAA MEE EZTHA CRIITYYKANDOO KE SE MEE
VEE LAA EXTEENZIOON OOCH NAKAAA:P
HAHAHA YAYAYAYAYYA MUUCHO PEEDOO BYEEE

KADOO SSYYY LEVANTHAAREEE TUU KARTELOON
DEE PSYYCHOOS TEEERMYYY OKEEY PUUÑOOOZS
YAYAYAYAYAYAY SOBREEZ AHYY ZEE VEEEN SEE

AALOOONEEE TYYY XXTRAAAÑOOO PERDOOON SSIII:D:$


AAGREEGAAAZSYOOON OKEEEY
[email protected]
[email protected]
DAALEE F/F YOO SE CKE CKYEEREES WEE
ANDAALEE :p:p SOBREEZ ANDEZE CHYDOO HOMYEE
EZAA CHYNA DE LA TERMYNAAL
Y LAZ DEZVALAGADAZ DE TYERRA Y NOMAZ HOMYEES
CON EL SIMBOLO ZTAR BN PRESENTEE OKEEY :)

On February 24 2010 2 ViewsAvatar nathy_termy13

Nathy_termy13 On 24/02/2010

eee puthaaa yo izee lozz kartheelooneezz idiothaaa :)


Avatar daamaadiiviinaa

Daamaadiiviinaa On 24/02/2010

Haahaah Meensaa
Aqaa aandamoos wee (:
tuu sabes qe dopeee


Avatar toony_mblookkos

Toony_mblookkos On 24/02/2010

oraallee dee kuumbyyaa :D[B]T O O N Y | M ii N N ii | B ii W E E R S | L O O K O S | S(★)S.
http://[email protected] [I]ayy paa 2,3 kosillaas vaa ;$;$[/I]
[I]CUUMBYYAA DE LOOS LOOKOOSS(8888'....[/I][/B]agreeggaaa a FF/FF sio kee:P


Avatar kuboz_pibez

Kuboz_pibez On 24/02/2010

ººKUBOZ DE PAZEO REALºº
EL DE EZKOLOMBIIAA

ZOBREZ EEE NOMAZ DE PURA KUMBIAA
ZI ZAKAZ MI KOTORREO VAAA
EL DEL Z1MBOLO Z(1)U MAZIZOOTEE


Zobrez mijaz zi ze kieren habentar un kotorreo chidotaa
[email protected]
XEH 14.20 la eztazion de laz komplazenziaz
E KE ONDA LE VAZ A DAR A F/F O VAZ A KABREAR


Avatar jeckiitha_zttar

Jeckiitha_zttar On 24/02/2010

ZALUDIITHOZ♥♥

AGREGACyyON:
[email protected]

▬ ►J E C K I T H A..E V O O◄ ▬


Avatar elpichi_surx3

Elpichi_surx3 On 24/02/2010

HAHA
SMN MELI AVER SI TE GUACHO


Avatar karo_dmds

Karo_dmds On 24/02/2010

____________________!~DEEE KUMBYYAAA...

..» !♥Kááryythóó Déésmáádróósáás«..
.» ! Mii KóóntróóL Jóónáátháán EsQuiinééróós♥!
.» ! ♫♪ Unn Sóólóó Cuuéérpóó♫♪●'» http://[email protected] ←
PUURO MORRittO CHULOttE(666 :$;


Avatar sooek_eskineroz

Sooek_eskineroz On 24/02/2010

ssooeekk eesskkiinneerroozz vvaattooss ttrruucchhaazz
los de los ojitos koolooraadooss

[email protected]


Avatar china_termy13

China_termy13 On 24/02/2010

chyynaaa okeeeey
china_termy13

Favorite china_termy13

female - 10/11/1991 (26 years old)
118 Photos
EstaarCkonAlonEs..., El Paraíso, Honduras
1 Favorites Groups »

  • my_bullterrier

    My_bullterrier

    Bull Terrier, Este grupo trata de fomentar el deporte bull y La tenencia Responsable de esta raza.Suban imagenes relacionadas con los perros ya sean bullterrier o otro terrier.Informen eventos de estos, o anuncion de venta etc.. Saludos ..:: My_bullterrier ::..
Tag - Amor
Loading ...