Avatar china_termy13

EZAA CKON MY PRYMOO KOOPS DE LOMAAZ:p

SEE HAHA ESAA FOTO KN MY PRYYMIIS
CKE LOO EXTRAAÑOO MUUUCHOO AAL WEEEY OOOCH
SYY CKE AHOORA VIIVEE EN LOOMAAZ...
EEN LO MAAZ JODIIDOO DE PUEEBOOO NUEEVOOO:p
NTK MENSYY SABEES CKEE TY AMOOO VAAA
STEEM STEEM AAYER BN CHYYDYYYS EEN EEL ARCKO
NONONO DE CKE TODO EEL DYA ME LA PASEE KN DUUY
CKEE ME PUSOO SUU GORRYTO KOOTHY DEE EEL
Y ME DICEE EEL MENZOO SE TE VEE BN CHYDOOO
Y YOO OBVIOO OBVIOO:p:$:$
NOOMBEE TODO EEL BANDOOON DEEEAA HAHAHA
NAAH NAMAAZ IVAMOOZZ VAAA
NAATHYY,PUUNCKYY,JECKA DKS 21,CHAVAA PSYCHOS
TEERMY,AHYR DE LAA TERMYHNAAL Y YAAP
ALLA NOOZ TOOPAAMOOZ AA 2/3 ¬¬ KAMARADAZ DE JECKA
HAHAHA AA LOS ARYAANOOOZ AA SSSSSSSSSSSSSSS
EEEEL AMOOR PLAATOONYYCKO DE MYY VYYYDAA
:p HAHAH SEE AA PEPEE CKALAACKOOZS
SEEE YY ME TOMEEE FOTOOOZ CKOON EEL
DEEE RAATHOO LAAAS SUUBO SISIISISISISI
YY LA SUUBIREE UNA SEMAA KOMPLETHAAA
AAAVIISAAANDOO 'PAA CKE NOOO SEE PEEYYNEEEN
NYY CKE BN COOTYYYZS DEE MYY AMOOREE PUUNCKYYY
POR CKEE DE CKEE NOOZ MOVYYAMOOOZ YY LA
MENSAA MEE AGARRABA POR LOOZ LADOOZ
PAA CKE NOO LEE PEGARAAN AAA NOHEEMY
JOJOJO BN LYYNDAA EELLAA AAHY NOO BN CHYYDO
HAHAHA AAHY CKE IR OTRA VEZ PA TOMARMEE
DIIGO TOMARNOOZ FOTOOZ KN PEPE:p
HAHA YY TMBN NOOZ TOMAAMOOZ FOTOOOZ KN
LOOOZS AARYAANOOZS YY LOOZS HUEESIILOCKOOZS
JOJOO CKEE SEE LAA ESTABAAN CURANDOO DEE GLADYS
POR CKEE EESTHA PENDEJAA "CKYY OOSOOO"
Y EL VATHOO AA TE DAMOOS OSOO NO TA BN
HAHAHA IINCHEE CUUROOON PEEROO ASY TE AMOO
PUUNCKYY(LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL)
KOOSYYTHAAAAA AAHYY PIINCHE MAMADAA CKE IISE
AAHOORA PERO EESAA EES PERSOON DEL PAPA DE
MII BBY JAJAJA CKEE NII SABE LOO CKEE YYSEE
DE RATHOO LEE DIGO POR KOMO TAA ENOJADOO
KNMIIGOO PSS DE RATHOO LE DYGOO
PA CKE VEAA CKE SY LOO CKEEROO BN MAZHYYN:D:$:$
JOJOJOJOJO YAA NY C CKE PONEER
PFF EEL MYERKOOLEEZ AA VER AA GUARUUMOO
Y LAAS LAVANDERAAS AA PLAAZAA SESAAMOOO:D
EEAAEEAAA SISISIS AVER A CKYEEN MEE TOPO
OKEEY BUENOO BUENOO YAYAYA MUCHO ROLLO
JIJIJIJIJIJI :) ALOONEE TEE EXTRAÑOOO:(
5,3 JOJO SOO CKEE EZ CKE ME AKORDE DEE
NELZOON DE LA INDEPEE WEPAGEEE

SOBREEZ LEEE FYRMAAN BN BONYYYZ

CHYNAAA DEEE LAAA TEERMYYNAAAAL
DEEEZZVALAGADAAAZ DE TYEERRAA LOOCKAAAA

On February 22 2010 2 ViewsAvatar punkiy_13

Punkiy_13 On 23/02/2010

ASSSSHH YY DIJEE KIIOSSOO XKEE SAALYAA BYEEN
OOJEETHEE (YHOO'' YY AAPARTHEE ELLOOSS
SSTHAABAAN ALTYLLOSS :(
YY YHOO NOO DEKEE SEE VEEYYAA TOODDAA
LAA DIFEERENSYYAA MAAZSYYVAAMEENTHEE
HAHAHA :$$$$$$$$$$ PEER00 ELLOSS MEEE KALLER00NN
BYEEN :$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


Avatar punkiy_13

Punkiy_13 On 23/02/2010

:O
:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
JAJAJA SYSYSY YHOO TEE AGARRAABAA DEE LOOSS
DOOSS LAAD00S PAAKEE NOO LEE PEEGAARAAN
AATHUU BB :$$$$ BIEEN BOONYYSS HAHAHA
YY TTHUU MYYADAAAAAA KKN PEPE :D JAJAJA :$


Avatar peceo_pchts3k

Peceo_pchts3k On 22/02/2010

oralee! nenaaa
akaa andamoss
cuideseee.-[email protected]
china_termy13

Favorite china_termy13

female - 10/11/1991 (26 years old)
118 Photos
EstaarCkonAlonEs..., El Paraíso, Honduras
1 Favorites Groups »

  • my_bullterrier

    My_bullterrier

    Bull Terrier, Este grupo trata de fomentar el deporte bull y La tenencia Responsable de esta raza.Suban imagenes relacionadas con los perros ya sean bullterrier o otro terrier.Informen eventos de estos, o anuncion de venta etc.. Saludos ..:: My_bullterrier ::..
Tag - Brasil
Loading ...