Avatar chicas_lindas10

CHICAS LINDAS

próximamente verán aquí las chicas mas lindas del mundo del fotolog..!!

quienes saldrán??? las chicas serán elegidas cada semana

solo tendrán que enviar sus fotos a la siguiente dirección: [email protected]

mínimo 3 fotos para la edición, nombre(s), fotolog(s).

se les notificara en caso de ser elegidas

esperemos que esto funcione!!!

by.chicas_lindas10

On May 04 2010 17 ViewsAvatar x_rethaas_x

X_rethaas_x On 06/05/2010

BITCHS´LADIEES VS DRAGHONSITHASvotha x la mejor ¡¡
AGREGAZION
http://[email protected]
AVISAMEE POR SII KIERES ESTAR
OO SII NOO EEN ELL FLOGG
http://www.fotolog.com/x_rethaas_x
eennn privadhoo kon kien kieres kee
the ponghaa iii suu flog
sbzss


Avatar beviz_tapatia

Beviz_tapatia On 05/05/2010

jejejej graax x la firma...

qe anden bn..i sii yo ziento q zi funzionaará
besiithoz..biEe!


Avatar zahyra_myzuly

Zahyra_myzuly On 05/05/2010

.žüüŁчч ßϊϊтċн´ž Łα∂ϊϊєєѕ
žüüŁчч ßϊϊтċн´ž Łα∂ϊϊєѕ


Avatar danis_p98

Danis_p98 On 04/05/2010

zBZ yho kieroo :$ (k oso jaja ) bno
bno


bayy


Avatar ezaa_zammyy

Ezaa_zammyy On 04/05/2010

QkOOyyDAAttHEE ♥


Avatar dulce_vanila

Dulce_vanila On 04/05/2010

[B]
- Yoo qiiero ser una Chiiqaa liindaa :$$ ja mas derratoo envioo miiss Fotos okeii Grasias por pasarr un bssoo :D[/b]


Avatar chuy__13

Chuy__13 On 04/05/2010

★-CkÈÈ RÒÒiiÒÒ ÀÀCkÀÀ DÈÈ CkÙÙMBììÀÀ
PÒÒR TÙÙ FLÒÒG VÀÀ BÙÙÈÈNÒÒ ììÀÀ TÈÈ
LÀÀ ZÀÀBÈÈZ VÀÀ ÀÀìì ZÈÈ RÈÈTÀÀSHÀÀ
ÈÈL FììRMÒÒN ZÒÒBRÈÈZ CkÙÙììDÈÈSSÈÈ

PHÀÀL CKQÒÒTHÒÒ
..

SZÈÈ_CHÙÙìì[email protected]ÒTMÀìL.CÒM
SZÈÈ_CHÙÙìì[email protected]ÒTMÀìL.CÒM
SZÈÈ_CHÙÙìì[email protected]ÒTMÀìL.CÒM
SZÈÈ_CHÙÙìì[email protected]ÒTMÀìL.CÒM
SZÈÈ_CHÙÙìì[email protected]ÒTMÀìL.CÒM
SZÈÈ_CHÙÙìì[email protected]ÒTMÀìL.CÒM
SZÈÈ_CHÙÙìì[email protected]ÒTMÀìL.CÒM
SZÈÈ_CHÙÙìì[email protected]ÒTMÀìL.CÒM
SZÈÈ_CHÙÙìì[email protected]ÒTMÀìL.CÒM
SZÈÈ_CHÙÙìì[email protected]ÒTMÀìL.CÒM
SZÈÈ_CHÙÙìì[email protected]ÒTMÀìL.CÒM
SZÈÈ_CHÙÙìì[email protected]ÒTMÀìL.CÒM
SZÈÈ_CHÙÙìì[email protected]ÒTMÀìL.CÒM
SZÈÈ_CHÙÙìì[email protected]ÒTMÀìL.CÒM


MAARIIWAAAN CKQRAASZII¹³


Avatar danis_p98

Danis_p98 On 04/05/2010

♥ƏƏƏYYt SABƏƏƏS CkƏƏƏ
ROOOiOOO CkOOONMiGGOOOO.'
AACCkkii AAANNddOO;
ORAlƏƏƏSS CCkDDtƏƏ..'
BBYƏƏ♥


aGrƏGACiÓN:

[email protected]


Avatar chicas_lindas10

Chicas_lindas10 On 04/05/2010

--------------------------------------------------------------
¿ Te Gustaría ser LA CHICA MAS LINDA ?
--------------------------------------------------------------

ES FACIL ! ??

SOLO ENVIA LOS SIG. DATOS A ESTA DRECCION

[email protected]

*Foto minimo 3 (para la edición)
*Nombre(s)
*Fotolog(s)
*Escribe algo sobre ti

VISITANOS

http://www.fotolog.com/chicas_lindas10


y promociona esta pagina
Todos los VIERNES veras a la chica mas linda!!

--------------------------------------------------
by.chicas_lindas
--------------------------------------------------
chicas_lindas10

Favorite chicas_lindas10

unknown - 01/01
1 Photos
Mexico

Tag - Tattoo
Loading ...