Avatar bethoo_517

W-T-F....

Demando que la raza humana
cese de multiplicar la especie
saluden con una reverencia, se retiren.
Ese es mi consejo.
Y como castigo o recompensa
por realizar esta petición
renaceré el último de los humanos
oraré, lloraré, comeré, cocinaré...
Y una mañana ya no me levantaré de mi estera

bien dicho, steeler/mort...
On June 21 2008 8 ViewsAvatar fernnanda_510

Fernnanda_510 On 22/06/2008

te amooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo(:


at.fer maldonadooo!

fer&beto;


Avatar fernnanda_510

Fernnanda_510 On 22/06/2008

ahahah..
aveer sii mañanaa
sii se asee ii esoo jajaja(:
wuuu sii puudeee
pensee qee noo sooi lo maxiimoo
buenoo sii no te
gustaa loo puuuedees borraar ii esaaas
cosaaas noo me enojaareee


Avatar fernnanda_510

Fernnanda_510 On 22/06/2008

ahahah tuu sabees
qe es xD
esoo me recuuerdaa
cuuandoo noos
conosiiimoos(:
ahah esoo eraa tdoo
liindooo yeahhhh!


Avatar fernnanda_510

Fernnanda_510 On 22/06/2008

mañana abra guerra
mañana o pasadoo
o talves en un añoo

mañana abra guerra
querra de amoor, de olvidoo
de podeer i cossaas siin sentiido

mañana abra guerra
guerra con muertee
solo por la traiisiion
traiisiion a nosotroos miismos

mañana abra guerra
guerra de podeer i codiisiia
por culpaa de unoos cuuantoos masiqiistaas

mañana abra guerra
guerra de enfermoos
luchandoo contraa lo qe ia es eternoo

mañana abra guerra
guerra de importensiia
ii io aqii escribiiendoo un poemaa

mañana abra guerra
ii tu no asees nadaa
vee i camviia la tramaa
noo temaas qe otroos
tammbiien lo proclaman!


Avatar fernnanda_510

Fernnanda_510 On 22/06/2008

dame un amoor invensible,
uno qe seaa imperseptible,
qe solo tu i io sepamos qe es posiblee,
qe nuestro amoor sea invisible,
qe tenga intuiciion para no caeer
qe tenga fortalesa para no retrosedeer,
qe tenga le desision para obedeceer
ii siiempre un miisteriioo qe resoolveeer


Avatar fernnanda_510

Fernnanda_510 On 22/06/2008

fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto
fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&betofer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&betofer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&betofer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto fer&beto


Avatar fernnanda_510

Fernnanda_510 On 22/06/2008

14...
ia casiii terminooo(:
aa miiis firmass aloomee
ii seteasenn tdaas chafaaas..
peroo laas agoo cn amoooor
ii cariiñooo sooloo para tii!
ing. abetoo kamasakii xD


Avatar fernnanda_510

Fernnanda_510 On 22/06/2008

aa okokko u.u
exageree ajjajajjaja(:
aahh como ase ratoo
qe te dije qe me ivaas
a torturaar ajajajja
ii tuu dijistee esoo
es demasiiadoo astaa
paraa miii jajajjaja
me dioo un buuen de
riiisaaa eheheh ii
ioo coon lo de las
uñaaas ohh sii


Avatar fernnanda_510

Fernnanda_510 On 22/06/2008

ahahahah ia te fuiistee
de vagoooo..¬¬ ii me
dejaastee aqiiii ioo
tdaaa soliitaa nombree noo
albertooo tuu deverdad
te pasaas ii no me qiieress
nono iaa me voiii a lloraar:(


Avatar fernnanda_510

Fernnanda_510 On 22/06/2008

esooo me recuuerdaaa qe tuu
nuunca me firmaaas iii ioo te
e firmadoo cmooo milll 8 milll
veseees ii luuegooo me disees
asii qe io soi malaa juummm ..¬¬
aahh cmo el flog de la chavitaa
donde fiirmamoos bastanteee
ii borro nuestras firmaas tdaas
chiidaaaaas chee viejaa..¬¬
jajaj ok nooo.. perdooon
porr esoo me dejee llevarr jejejej xD


Avatar fernnanda_510

Fernnanda_510 On 22/06/2008

ahahahha
ia reggresastee aber sii no te enojaas
ii lo borraas tdooo :(
peroo puues trate de aseerloo
asii peroo alegrarteee un poqiitooo(:
porqeee ioo te amoooooooooooooooooooo!


Avatar fernnanda_510

Fernnanda_510 On 22/06/2008

grasiiiiiass poor tdoo esooo!
i porqeee asii deqe siiempre me aguuantaaas
tdaas las cosaas qe e echoo
qe se qe aveeses no stan
tann biienn u.u peroo
puuues asiii tmb me eqivocooo
buenooo me eqivocoo bastanteeee
peroo tratoo de aseer loo mejooor
qe puuedo loo juurooo(:


Avatar fernnanda_510

Fernnanda_510 On 22/06/2008

amoooor aalaaa tuu
enserioo qee sii me asees
asii tdaa feliiiiss(:
soloo asii cn ablarr contiigoo
me ponees asii tda de buuen
umooorr wuuuuuuuuuuuuuuuuu


Avatar fernnanda_510

Fernnanda_510 On 21/06/2008

aa buenoo puuues te qiieroo desiirr
asii qe te amoo te amoo te amoo
te amooo te amoo te amooo te
amoo te amo te amoo te amoo
te amoo te amo te amoo te amo
iii asii bastantiiisiimooooooooo
tuu lo sabeees ohh.. esooo
esperooooo(:


Avatar fernnanda_510

Fernnanda_510 On 21/06/2008

llenareee tuu floogg!!!!!!!!!!!!!!!!1
puedoo puedo puedo puedo puedoo?
andalee siiiii? siii? siii?


Show all commentsTag - Food
Loading ...