Avatar ash_ups

MEGAA Likeee' (:

ackii uff!' miil añoos siin subiiir bnoo, bnoo esperoo ckeee ayaaan tenidoo uunaa feliis navidaad && uun feliis añoo nuevooo (: , bnoo dee ckee mee ann pasadoooo demasiaadaas cosaas uuf!' noo terminariaa :& bnoo soloo cuidensee mee voooy baaaaay...........♥
On January 07 2011 10 ViewsAvatar the_zorck10

The_zorck10 On 21/02/2011

EEEEEEEEEE__ZZZZZZZZZZ__EEEEEEEEEE
EEEEE________._____ZZZZ___EEEEE
EEEEEEEEEE______ZZZZ____EEEEEEEEEE
EEEEE________.__ZZZZZ_____EEEEE
EEEEEEEEEE___ZZZZZZZZZ__EEEEEEEEEE

ZZZZZZZZZZ_OOOOOOO_RRRRRRRRR___CCCCCCC_KK____KK
___ZZZZZZ__OO____OO_RRRR______RR_CCC______.KK___KK
__ZZZZZZ___OO____OO_RRRR______RR_CCC______.KKKKK
_ZZZZZZ____OO____OO_RRRRRRRRRR__CCC______.KK___KK
ZZZZZZZZZZ_OOOOOOO_RRRR_____RR__CCCCCCC_KK____kK

AGREGAME:[email protected]
:FACE:ZORCK BARRON

agregame patrona
y te agrego altiro


Avatar fernando_134

Fernando_134 On 11/02/2011

EEEEEEEEEE__ZZZZZZZZZZ__EEEEEEEEEE
EEEEE________._____ZZZZ___EEEEE
EEEEEEEEEE______ZZZZ____EEEEEEEEEE
EEEEE________.__ZZZZZ_____EEEEE
EEEEEEEEEE___ZZZZZZZZZ__EEEEEEEEEE

FFFFFFFFFFF_EEEEEEEEEE_RRRRRRRR__
FFFFF________EEEEE_______RRRRR____R_
FFFFFFFFFFF_EEEEEEEEEE_RRRRR___R__
FFFFF________EEEEE_______RRRRRRRR___
FFFFF________EEEEEEEEEE_RRRRR__RR__

PPPPPPPPP__AAAAAAAAAA_ZZZZZZZZZZ_AAAAAAAAAA
PPPPP_____P_AAA_____AAA______ZZZZ__AAA_____AAA
PPPPP_____P_AAA_____AAA____ZZZZ____AAA_____AAA
PPPPPPPPP__AAAAAAAAAA___ZZZZ_____AAAAAAAAAA
PPPPP_______AAAA____AAA_ZZZZZZZZZZ_AAA_____AAA

TTTTTTTTTT_EEEEEEEEEE
___TTTT____EEEEE
___TTTT____EEEEEEEEEE
___TTTT____EEEEE
___TTTT____EEEEEEEEEE

PPPPPPPPP__OOOOOOOOOO_RRRRRRRRR
PPPPP_____P_OOO_____.OOO_RRRRR_____R
PPPPP_____P_OOO_____.OOO_RRRRR_____R
PPPPPPPPP__OOO_____.OOO_RRRRRRRRR
PPPPP_______OOOOOOOOOO_RRRRR____RR

EEEEEEEEEE_LLLLL______
EEEEE_______.LLLLL______
EEEEEEEEEE_LLLLL______
EEEEE_______.LLLLL______
EEEEEEEEEE_LLLLLLLLLL_

MMMM___MMMM_IIIIIIIIIIIIIIIIIII_OOOOOOOOOO
MMMMM_.MMMM____IIIII____OOO_____.OOO
MMMMMMMMMM____IIIII____OOO_____.OOO
MMMM___MMMM____IIIII____OOO_____.OOO
MMMM___MMMM_IIIIIIIIIIIIIIIIIII_OOOOOOOOOO


Avatar fernando_134

Fernando_134 On 31/01/2011

_____$_____________$$$$$$$$$__$$$$$$$
___$$$$$______________$$$_____$$$
__$$$$$$$_____________$$$_____$$$$$$
_$$$$$$$$$____________$$$_____$$$
___$$$$$______________$$$_____$$$$$$$
___$$$$$_____________________________
___$$$$$__$$$$$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$$$__$$$$$$
___$$$$$__$$$__$$$__$$$___________$$$____$$$$$$$$
___$$$$$__$$$___$$$_$$$$$$________$$$____$$$__$$$
___$$$$$__$$$___$$$_$$$$$$____$$$_$$$____$$$__$$$
___$$$$$__$$$__$$$__$$$_______$$$_$$$____$$$$$$$$
___$$$$$__$$$$$$$___$$$$$$$$___$$$$$______$$$$$$
___$$$$$
___$$$$$__________$$$$$__$$$$$$__$$$
___$$$$$__________$$$_$$_$$_$$$__$$$
___$$$$$__________$$$__$$$__$$$__$$$
___$$$$$__________$$$_______$$$__$$$
___$$$$$__________$$$_______$$$__$$$
___$$$$$__________$$$_______$$$__$$$

__$$$$$$$$__$$$________$$$$$_____$$$$$$$
__$$$$$$$$__$$$______$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
__$$$_______$$$______$$$___$$$__$$$
__$$$$$$$___$$$______$$$___$$$__$$$__$$$$$
__$$$$$$$___$$$______$$$___$$$__$$$___$$$
__$$$_______$$$$$$$$_$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
__$$$_______$$$$$$$$___$$$$$_____$$$$$$$

___$$$$$$___$$$$$$___$$$$$___$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$$
__$$$__$$$_$$$__$$$_$$$_____$$$__$$$__$$$___$$$
__$$$__$$$_$$$__$$$_$$$_____$$$__$$$__$$$___$$$$$$
__$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$__$$$$$$$$__$$$___$$$$$$
__$$$______$$$__$$$_____$$$_$$$__$$$__$$$___$$$
__$$$______$$$__$$$__$$$$$__$$$__$$$__$$$___$$$$

MNS:[email protected]
FACE:juan barron


Avatar joona_vagos13

Joona_vagos13 On 14/01/2011

keondaa aki de pazooo men
andatee chidooooooo
te pasas por mi estilooo
sobres se kuidaa
ya sabe mi rollo

[email protected]


ATTE:Jona


Avatar fernando_134

Fernando_134 On 10/01/2011

_____$_____________$$$$$$$$$__$$$$$$$
___$$$$$______________$$$_____$$$
__$$$$$$$_____________$$$_____$$$$$$
_$$$$$$$$$____________$$$_____$$$
___$$$$$______________$$$_____$$$$$$$
___$$$$$_____________________________
___$$$$$__$$$$$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$$$__$$$$$$
___$$$$$__$$$__$$$__$$$___________$$$____$$$$$$$$
___$$$$$__$$$___$$$_$$$$$$________$$$____$$$__$$$
___$$$$$__$$$___$$$_$$$$$$____$$$_$$$____$$$__$$$
___$$$$$__$$$__$$$__$$$_______$$$_$$$____$$$$$$$$
___$$$$$__$$$$$$$___$$$$$$$$___$$$$$______$$$$$$
___$$$$$
___$$$$$__________$$$$$__$$$$$$__$$$
___$$$$$__________$$$_$$_$$_$$$__$$$
___$$$$$__________$$$__$$$__$$$__$$$
___$$$$$__________$$$_______$$$__$$$
___$$$$$__________$$$_______$$$__$$$
___$$$$$__________$$$_______$$$__$$$

__$$$$$$$$__$$$________$$$$$_____$$$$$$$
__$$$$$$$$__$$$______$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
__$$$_______$$$______$$$___$$$__$$$
__$$$$$$$___$$$______$$$___$$$__$$$__$$$$$
__$$$$$$$___$$$______$$$___$$$__$$$___$$$
__$$$_______$$$$$$$$_$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
__$$$_______$$$$$$$$___$$$$$_____$$$$$$$

___$$$$$$___$$$$$$___$$$$$___$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$$
__$$$__$$$_$$$__$$$_$$$_____$$$__$$$__$$$___$$$
__$$$__$$$_$$$__$$$_$$$_____$$$__$$$__$$$___$$$$$$
__$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$__$$$$$$$$__$$$___$$$$$$
__$$$______$$$__$$$_____$$$_$$$__$$$__$$$___$$$
__$$$______$$$__$$$__$$$$$__$$$__$$$__$$$___$$$$

3 Favorites Groups »

  • secundaria_num_1

    Secundaria_num_1

    Grupo Fotolog De La Escuela Secundaria Num.1 Profr. Nicolas Cuevas Sanchez


  • secundaria_65

    Secundaria_65

    es de la secu ma s prendida de todo apodaca osea la de cosmo
Tag - Fairy-tail
Loading ...